Hướng dẫn

Chuyên viên ngành thư viện đã viết hướng dẫn từng bước để sử dụng nhiều tài liệu, phương tiện trong thư viện cũng như các đề tài khác mà quý vị có thể thấy hữu ích. Xin hỏi nhân viên nếu quý vị cần giúp đỡ thêm.

Displaying 1 - 25 of 37

Những câu hỏi thường gặp về mạng không dây (wi-fi)

Thư viện Quận Multnomah đáp ứng mạng không dây (wi-fi) để kết nối internet tại tất cả các địa điểm thư viện cho người sử dụng thiết bị cho phép dùng wi-fi như máy tính xách tay (laptop) hoặc điện thoại đa chức năng (smartphones). Xin xem chính sách mạng không dây của thư viện.

My MCL

My MCL is the library catalog where you can find library items and access e-books, online magazines, films and other online resources.

Books by mail

You can choose to receive books, DVDs and more in the mail.

Chuẩn bị cho cuộc họp phụ huynh

Cuộc họp phụ huynh có thể khiến học sinh và cha mẹ lo lắng, nhưng quý vị sẽ thấy an tâm hơn khi chuẩn bị kỹ càng. Dưới đây là một số lời khuyên để giúp quý vị.

Cơ bản tài khoản sử dụng

Thư viện của quý vị không áp dụng tiền phạt trễ hạn. Làm thẻ thư viện tại thư viện hoặc trên nền trực tuyến và bắt đầu sử dụng ngay hôm nay.

Sử dụng Library Connect

Tài khoản Library Connect như một thẻ thư viện thông thường, sử dụng số mà bạn đã có.

Thẻ thư viện nhà giáo

Giáo viên, các bậc phụ huynh dạy con trẻ học ngay tại gia đình mà không đến trường, và các nhà giáo dục khác trong cộng đồng có thể làm thẻ thư viện để có thêm số lượng tài liệu đặt giữ trước cùng nhiều hỗ trợ khác.

Điền đơn xin việc trực tuyến

Nhiều công ty sử dụng mẫu đơn xin việc trực tuyến. Dưới đây là một số điều cần chuẩn bị sẵn trước khi quý vị bắt đầu.

Financial resources for your home

For information about programs that assist in buying, repairing a home or paying bills in an emergency, the resources below may be helpful. These agencies have financial help for specific purposes. Note that most of these programs have restrictions, and not everyone will qualify.

Năm cách để giúp trẻ học hỏi

Sau đây là năm hoạt động người lớn có thể thực hiện ngay cả với những trẻ nhỏ tuổi nhất để giúp não bộ của các em sẵn sàng cho quá trình tập đọc và đạt thành tích trong học tập sau này.

Grants and scholarships

Finding grants for small businesses or getting grants to buy a home is a very common library question. However, most financial assistance programs are not grants in the traditional sense.

Giáo dục tại nhà

Tìm kiếm sự hỗ trợ cho loại hình giáo dục và chương trình giảng dạy nơi thư viện mà quý vị lựa chọn cho con quý vị.

House history

This page is for house history researchers.

How to find vital records

Birth, marriage, divorce, death: How to find vital records in Oregon

Northstar Online Learning

Learn how to use Northstar Online Learning for online tutorials and assessments on Basic Computer Skills, Internet Email, Windows and more.

Các tùy chọn thẻ thư viện

Nếu quý vị sống ở Quận Multnomah, quý vị có thể sử dụng nhiều thư viện trên khắp Oregon và vùng Southwest Washington. Nếu quý vị sống bên ngoài Quận Multnomah, quý vị có các tùy chọn có thể cho phép mở tài khoản sử dụng tại đây.

Mail-order house plan and design catalogs

Some houses are custom-designed by an architect, for a specific site. But most houses weren’t built that way. During the 20th century, many houses were built from plans that the owner or builder purchased from a catalog. Some houses came as “kits,” with plans and a complete set of building materials cut to size and ready to assemble.

Nghiên cứu thị trường cho doanh nghiệp của quý vị

Nghiên cứu thị trường có thể cung cấp thông tin để giúp quý vị đưa ra các quyết định có căn cứ và giúp doanh nghiệp quý vị lành mạnh và phát triển. Đó cũng là yêu cầu cần thiết đối với những khoản vay hoặc tài trợ cho một dự án quản lý của doanh nghiệp quý vị.

Microfilm at the library

When doing historical or genealogy research, you might find that the document you need is only on microfilm or another microformat.

Obituaries

When doing family history research, obituaries can be a rich source of information.

Hướng dẫn của cha mẹ đến Thư viện Hạt Multnomah

Không thể dỗ em bé của quý vị ngủ? Cần một sách nói tốt cho một chuyến đi gia đình? Tự hỏi con tuổi thiếu niên của quý vị đang nghĩ gì trong đầu? Chúng tôi có thể giúp quý vị!

Protect yourself online

Many of our everyday activities, like school, work, doctor’s visits and banking are now online. This can make personal information vulnerable to cybercriminals. Learn more about how to protect yourself online.

Research with primary sources

Historical research relies on documents and artifacts that date from the time period being studied. This is true whether you are studying world events like World War II or are trying to learn more about the life of your great-grandmother.

Search for an old photograph of a Portland-area house

Old photographs of your house can be difficult to find. If you are doing house history, there are a few places to look.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ

Các doanh nghiệp nhỏ thúc đẩy sự đổi mới và phát triển cộng đồng. Tìm tòi, khám phá tài liệu trong thư viện có thể giúp cho chặng đường kinh doanh của quý vị.