Điền đơn xin việc trực tuyến

Nhiều công ty sử dụng mẫu đơn xin việc trực tuyến. Dưới đây là một số điều cần chuẩn bị sẵn trước khi quý vị bắt đầu:

Thông tin cá nhân

 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email
 • Địa chỉ nhà
 • Số an sinh xã hội
 • Số giấy phép lái xe hoặc số thẻ ID tiểu bang
 • Bất kỳ giấy phép hoặc thông tin văn bằng đặc biệt nào mà công việc yêu cầu.

Kinh nghiệm làm việc

Nếu quý vị đến một địa điểm thư viện, hãy mang theo resume, là một bản tóm tắt kỹ năng, kinh nghiệm và thành tựu cá nhân hoặc quý vị có thể truy cập một bản lưu trữ trên máy tính hoặc điện thoại cá nhân.

Nếu quý vị không có resume, nên suy xét tạo một bản resume hoặc lá thư xin việc. Để làm được việc này, quý vị sẽ cần thu thập một danh sách người tham chiếu, học vấn, kỹ năng và các kinh nghiệm khác.

Cách gửi đơn ứng tuyển

Dưới đây là một vài lời khuyên để gửi trực tuyến một đơn xin việc. 

 1. Vào trang web của công ty mà quý vị muốn ứng tuyển. Cuộn xuống cuối trang. Tìm liên kết ghi "Jobs" (Công việc) hoặc "Careers" (Nghề nghiệp). Đôi khi liên kết ghi "Come work with us" (Làm việc cùng chúng tôi) hoặc "Join our team" (Tham gia đội ngũ của chúng tôi).
 2. Tạo một tài khoản trước khi ứng tuyển (nếu bắt buộc). Chuẩn bị sẵn địa chỉ email của quý vị. Sử dụng mật mã dễ nhớ và ghi lại mật mã hoặc lưu mật mã trên điện thoại của quý vị.
 3. Đọc tất cả các hướng dẫn trước khi quý vị bắt đầu.
 4. Quý vị có thể cần vào tài khoản email cá nhân xem có thông báo về việc làm từ công ty tuyển dụng gửi, để đăng nhập gửi đơn. Nếu không thấy thông báo trong hộp thư của quý vị, nhất định phải kiểm tra hộp thư rác.
 5. Nếu quý vị thấy một từ cạnh một ngôi sao như thế này *, đây là dấu hoa thị và có nghĩa là quý vị phải điền vào mục đó. Nếu quý vị nhận được thông báo lỗi hoặc trang mạng không nhận đơn, hãy kiểm tra xem quý vị đã nhập tất cả các phần có dấu hoa thị đỏ * chưa.