Nghiên cứu thị trường cho doanh nghiệp của quý vị

Person working at a computer

Nghiên cứu thị trường có thể cung cấp thông tin để giúp quý vị đưa ra các quyết định có căn cứ và giúp doanh nghiệp quý vị lành mạnh và phát triển. Đó cũng là yêu cầu cần thiết đối với những khoản vay hoặc tài trợ cho một dự án quản lý của doanh nghiệp quý vị.

Cục Thống kê Dân sốCơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ và thư viện cung cấp nguồn thông tin miễn phí.

Để bắt đầu nghiên cứu thị trường, quý vị hãy cân nhắc ba câu hỏi chính:
 

1. Khách hàng tiềm năng của tôi là ai?

Hiểu rõ về khách hàng hiện tại và tiềm năng là điều thiết yếu nếu quý vị muốn tiếp thị, cố gắng nhắm đến những đối tượng có thể mua sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp quý vị nhiều nhất. Nghiên cứu thông tin nhân khẩu học, hành vi và phong cách sống, sức mua và thói quen chi tiêu của người tiêu dùng cũng như thị trường mục tiêu cụ thể.

Thông tin nhân khẩu học

Nhân khẩu học là thông tin thực tế và số liệu thống kê về con người và các chi tiết quan trọng về một nhóm người, chẳng hạn như:

  • Số lượng người trong nhóm 
  • Độ tuổi, giới tính và địa điểm
  • Thu nhập và công việc
  • Học vấn, tình trạng hôn nhân và sắc tộc

Thị trường mục tiêu

Thị trường mục tiêu là các nhóm người có cùng đặc điểm và có thể sẽ mua một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Thị trường mục tiêu này dựa trên các yếu tố như độ tuổi, giới tính, thu nhập, sở thích, hành vi, lối sống và đặc điểm. Các doanh nghiệp xác định thị trường mục tiêu để thực hiện các nỗ lực tiếp thị của mình.
 

2. Doanh nghiệp cạnh tranh với tôi là ai?

Giữ được vị thế doanh nghiệp của quý vị trong mối quan hệ với các đối thủ.

Nhận biết đối thủ chính của doanh nghiệp quý vị, xem xét hoạt động kinh doanh của họ, phân tích điểm yếu, điểm mạnh, chiến lược định giá của họ, v.v. Khách hàng của họ là ai? Khối lượng bán hàng của họ thế nào?
 

3. Tình trạng ngành kinh doanh của tôi ra sao?

Con số khách hàng tiềm năng và tổng doanh thu sản phẩm hoặc dịch vụ cho thị trường là bao nhiêu? Thị trường này đang thu hẹp hay mở rộng? Tỷ lệ phần trăm chiếm lĩnh thị trường của các doanh nghiệp cạnh tranh là bao nhiêu? Xu hướng nào trong tương lai có thể ảnh hưởng đến kinh doanh của tôi? 

Xem xét các tạp chí thương mại và thông tin phân tích của hiệp hội thương mại có liên quan. Dù đôi khi không chú ý nhưng đó là nguồn thông tin quan trọng của ngành kinh doanh. 

Tìm thông tin để bắt đầu nghiên cứu thị trường cho doanh nghiệp của quý vị.