Truyền hình & Phim trực tuyến

Sử dụng thẻ thư viện Quận Multnomah để đăng nhập những thông tin và tài liệu này.

Hoopla

Hoopla là một bộ sưu tập phim, truyện tranh hài và âm nhạc phát cho người xem ngay trên nền trực tuyến, tự động trả lại và không tính phí trả trễ. Mượn phim và chương trình truyền hình trong 3 ngày, bộ sưu tập âm nhạc trong 7 ngày và truyện tranh hài dạng kỹ thuật số mượn trong 21 ngày.

Kanopy

Kanopy là bộ sưu tập phim cho người xem phát ngay trên nền trực tuyến, nổi bật về những phim cổ điển, tài liệu và độc lập, tự động trả lại và không tính phí trả trễ.