Tin tức & tạp chí

Sử dụng thẻ thư viện Quận Multnomah để đăng nhập những thông tin và tài liệu này.

OverDrive (Libby)

Bộ sưu tập về sách điện tử, sách thu âm và tạp chí. Đọc trên mạng hoặc tải về thiết bị.

PressReader

Phương tiện đọc báo và tạp chí trong nước và quốc tế