Hướng dẫn

Chuyên viên ngành thư viện đã viết hướng dẫn từng bước để sử dụng nhiều tài liệu, phương tiện trong thư viện cũng như các đề tài khác mà quý vị có thể thấy hữu ích. Xin hỏi nhân viên nếu quý vị cần giúp đỡ thêm.

Displaying 26 - 44 of 44

Obituaries

When doing family history research, obituaries can be a rich source of information.

Hướng dẫn của cha mẹ đến Thư viện Hạt Multnomah

Không thể dỗ em bé của quý vị ngủ? Cần một sách nói tốt cho một chuyến đi gia đình? Tự hỏi con tuổi thiếu niên của quý vị đang nghĩ gì trong đầu? Chúng tôi có thể giúp quý vị!

Product reviews from trusted sources: Consumer Reports and beyond

Making decisions about which product to buy can be difficult. Reviews on online shopping sites can be helpful, but sometimes you need an unbiased source. Consumer Reports is known for its objective, thorough reviews of products and services. They accept no advertising and are known for editorial integrity.

Protect yourself online

Many of our everyday activities, like school, work, doctor’s visits and banking are now online. This can make personal information vulnerable to cybercriminals. Learn more about how to protect yourself online.

Research with primary sources

Historical research relies on documents and artifacts that date from the time period being studied. This is true whether you are studying world events like World War II or are trying to learn more about the life of your great-grandmother.

Search for an old photograph of a Portland-area house

Old photographs of your house can be difficult to find. If you are doing house history, there are a few places to look.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ

Các doanh nghiệp nhỏ thúc đẩy sự đổi mới và phát triển cộng đồng. Tìm tòi, khám phá tài liệu trong thư viện có thể giúp cho chặng đường kinh doanh của quý vị.

Đề nghị mua

Nếu có loại sách, phim, đĩa CD âm nhạc, tạp chí hoặc bản nhạc nào mà quý vị và các bạn muốn thư viện mua, xin cho chúng tôi biết. Vui lòng nhớ rằng thư viện thường xuyên mua những cuốn sách bán chạy nhất và sách của những tác giả được ưa chuộng.

Trợ giúp trực tuyến việc học tập tiếng Anh

Trợ giúp trực tuyến việc học tập tiếng Anh

Upskilling with Career Credentials

How to use online resources to learn about careers and find the right credentials for you.

Using maps for house and neighborhood history

Find detailed information about your neighborhood, street or even your house from maps.

Who lived in my house? Dig deeper

Did searching in Portland city directories, or in Gresham and rural directories help you find all the past residents of your house? If not, try these other resources and strategies.

Who lived in my house? East of I-205

City directories are great tools for finding out who lived at a specific address in the past. Historical Portland city directories contain listings for people and businesses that were within Portland city limits when the directory was published.

Multnomah County has other cities, and plenty of houses in rural areas. Many Portland neighborhoods were built up before joining the city. If your house wasn’t in Portland when it was built, other directories can help you learn who lived there in past years.

Who lived in my house? Find past residents in Portland city directories

City directories are great tools for finding out who lived at a specific address in the past. Learn how to use city directories to find out who lived in houses that were within Portland city limits when they were built. If your house is in Gresham or in unincorporated Multnomah County, read more about using city directories for those communities.

Who lived in my house? Getting started

If you’re interested in your house’s history, you can find past residents of many Portland-area houses in two ways:

Look in old city directories (which are similar to phone books)
Search for the house’s address in digital newspaper archives

To get started, gather some basic facts about your house and your neighborhood. This will help you plan your research.

Tìm hiểu thêm về việc Tình nguyện cho chương trình Đọc sách mùa Hè

Chương trình Đọc sách mùa Hè là trò chơi khuyến khích trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình đọc, viết, hát, nói chuyện và chơi trong mùa Hè.

Sử dụng Cell-Ed

Học tiếng Anh, kỹ năng cơ bản và nhiều khóa học khác trên điện thoại di động với Cell-Ed. Bạn chỉ cần có điện thoại di động (loại đơn giản hoặc đa chức năng) nhưng bạn cũng có thể sử dụng Cell-Ed với máy tính bàn hoặc máy tính bảng khi có Internet.

My Discovery Pass

My Discovery Pass (Vé Khám phá hoặc Vé tham quan) là sự hợp tác giữa Thư viện Quận Multnomah và các tổ chức địa phương khác để cung cấp trải nghiệm giáo dục và văn hóa miễn phí cho chủ thẻ Thư viện Quận Multnomah.