Giờ Đọc sách

Giờ Đọc sách với chương trình It's Storytime mở ra thế giới ngôn ngữ, văn hóa, âm nhạc và vui chơi cho trẻ mới sinh, trẻ chập chững tập đi, trẻ con và người lớn thân yêu của trẻ. Thưởng thức các bài hát, hoạt động vận động, thơ ca, sách và cơ hội vui chơi với các gia đình khác.
Mỗi giờ đọc sách dành cho một nhóm tuổi cụ thể, trong một môi trường vui vẻ và phù hợp với độ tuổi để học tập và giao lưu.

Các giờ đọc sách sắp có

Feb 24

Family Storytime

Feb 24
Sat Feb 24
9:15 AM - 9:45 AM
Thư viện Woodstock

Children from birth to age 6 (with a favorite adult) enjoy books, songs, rhymes and movement activities while building language and literacy skills.

Feb 24

Black History Month: Black Family Storytime

Feb 24
Sat Feb 24
10:15 AM - 10:45 AM
Thư viện Hollywood

The African and African American experience comes alive for children from birth to age 6 (with their favorite adult/family members).

Feb 24

Family Storytime

Feb 24
Sat Feb 24
10:15 AM - 10:45 AM
Thư viện Woodstock

Children from birth to age 6 (with a favorite adult) enjoy books, songs, rhymes and movement activities while building language and literacy skills.

Feb 24

Family Storytime

Feb 24
Sat Feb 24
10:15 AM - 10:45 AM
Thư viện Gregory Heights

Children from birth to age 6 (with a favorite adult) enjoy books, songs, rhymes and movement activities while building language and literacy skills.

Feb 24

Family Storytime

Feb 24
Sat Feb 24
10:15 AM - 11:00 AM
Thư viện Capitol Hill

Children from birth to age 6 (with a favorite adult) enjoy books, songs, rhymes and movement activities while building language and literacy skills.

Feb 24

Family Storytime

Feb 24
Sat Feb 24
10:30 AM - 11:15 AM
Thư viện Kenton

Children from birth to age 6 (with a favorite adult) enjoy books, songs, rhymes and movement activities while building language and literacy skills.

Feb 24

Preschool Sensory Storytime

Feb 24
Sat Feb 24
11:15 AM - 12:00 PM
Thư viện Gregory Heights

This preschool storytime is especially welcoming for children ages 3-5 and families who are looking for a smaller, more adaptive library experience.

Feb 24

Preschool Sensory Storytime

Feb 24
Sat Feb 24
11:15 AM - 12:15 PM
Thư viện Capitol Hill

This preschool storytime is especially welcoming for children ages 3-5 and families who are looking for a smaller, more adaptive library experience.

Feb 24

Book Babies

Feb 24
Sat Feb 24
11:15 AM - 11:45 AM
Thư viện Hollywood

Babies from birth to 12 months (with a favorite adult) enjoy songs, action rhymes, and playtime and share a book together in each lively Book Babies session.

Feb 24

Hora De Cuentos

Feb 24
Sat Feb 24
3:00 PM - 3:45 PM
Thư viện Gregory Heights

¡Vengan a disfrutar y divertirse en este programa interactivo para niños de 0 a 6 años!

Số lượng người tham dự trực tiếp trong giờ đọc sách có thể được giới hạn. Vui lòng nhấp vào chương trình cụ thể để xem giới hạn sức chứa của phòng.