Giờ Đọc sách

Giờ Đọc sách với chương trình It's Storytime mở ra thế giới ngôn ngữ, văn hóa, âm nhạc và vui chơi cho trẻ mới sinh, trẻ chập chững tập đi, trẻ con và người lớn thân yêu của trẻ. Thưởng thức các bài hát, hoạt động vận động, thơ ca, sách và cơ hội vui chơi với các gia đình khác.
Mỗi giờ đọc sách dành cho một nhóm tuổi cụ thể, trong một môi trường vui vẻ và phù hợp với độ tuổi để học tập và giao lưu.

Các giờ đọc sách sắp có

Mar 3

华语讲故事时间! 网上現场

Mar 3
Sun Mar 3
10:00 AM - 11:00 AM
Online

一齐来阅读生动的故事, 唱歌, 童谣还有简单有趣的手工! 在家长陪同下,欢迎不同年龄儿童参加华语讲故事时间。

通过Zoom注册活动

图书馆的网上虚拟活动是属公众平台范围,我们致力于维持这些活动的安全性,参与者可能会被要求通过摄像头、聊天或取消静音来鉴定他们的身份。

Mar 3

Family Storytime

Mar 3
Sun Mar 3
1:00 PM - 1:30 PM
Thư viện St. Johns

Children from birth to age 6 (with a favorite adult) enjoy books, songs, rhymes and movement activities while building language and literacy skills.

Mar 3

Cuentos y canciones

Mar 3
Sun Mar 3
2:00 PM - 3:00 PM
Thư viện St. Johns

Se presentan cuentos, canciones y rimas en español para familias con niños de 0 a 6 años. 

Mar 3

Music and Dance

Mar 3
Sun Mar 3
2:30 PM - 3:15 PM
Thư viện Troutdale

Enjoy songs, rhymes, rhythm and dance in this active program for children ages 0 to 6 and their parents or caregivers. Older siblings welcome!

Mar 3

Family Storytime

Mar 3
Sun Mar 3
3:30 PM - 4:00 PM
Thư viện Northwest

Children from birth to age 6 (with a favorite adult) enjoy books, songs, rhymes and movement activities while building language and literacy skills.

Mar 4

Toddler Storytime

Mar 4
Mon Mar 4
10:15 AM - 10:45 AM
Thư viện Belmont

Toddlers (with a favorite adult) enjoy interactive stories, songs and games that encourage their emerging language skills.

Mar 4

Book Babies

Mar 4
Mon Mar 4
11:00 AM - 12:00 PM
Thư viện St. Johns

Babies from birth to 12 months (with a favorite adult) enjoy songs, action rhymes, and playtime and share a book together in each lively Book Babies session.

Mar 4

Book Babies

Mar 4
Mon Mar 4
11:15 AM - 11:45 AM
Thư viện Belmont

Babies from birth to 12 months (with a favorite adult) enjoy songs, action rhymes, and playtime and share a book together in each lively Book Babies session.

Mar 4

Cuentos en Pijama / Pajama Storytime

Mar 4
Mon Mar 4
6:30 PM - 7:15 PM
Thư viện Rockwood

Acompáñenos en una hora de cuentos bilingüe con cuentos, canciones, baile y manualidades en inglés y español. Para familias con pequeños de 0 a 6 años.

Mar 5

Birth to 3 Storytime Online

Mar 5
Tue Mar 5
10:00 AM - 10:30 AM
Online

Join us online for a storytime filled with fun, interactive songs, rhymes, bounces and stories especially for babies & toddlers ages 0-3 and their favorite adults.

Số lượng người tham dự trực tiếp trong giờ đọc sách có thể được giới hạn. Vui lòng nhấp vào chương trình cụ thể để xem giới hạn sức chứa của phòng.