Giờ Đọc sách

Giờ Đọc sách với chương trình It's Storytime mở ra thế giới ngôn ngữ, văn hóa, âm nhạc và vui chơi cho trẻ mới sinh, trẻ chập chững tập đi, trẻ con và người lớn thân yêu của trẻ. Thưởng thức các bài hát, hoạt động vận động, thơ ca, sách và cơ hội vui chơi với các gia đình khác.
Mỗi giờ đọc sách dành cho một nhóm tuổi cụ thể, trong một môi trường vui vẻ và phù hợp với độ tuổi để học tập và giao lưu.

Các giờ đọc sách sắp có

May 27

Toddler Storytime

May 27
Mon May 27
10:15 AM - 10:45 AM
Thư viện Belmont

Toddlers (with a favorite adult) enjoy interactive stories, songs and games that encourage their emerging language skills.

May 27

Book Babies

May 27
Mon May 27
11:15 AM - 12:00 PM
Thư viện Belmont

Babies from birth to 12 months (with a favorite adult) enjoy songs, action rhymes, and playtime, with bonus socialization for babies and the adults.  

May 28

Birth to 3 Storytime Online

May 28
Tue May 28
10:00 AM - 10:30 AM
Online

Join us online for a storytime filled with fun, interactive songs, rhymes, bounces and stories especially for babies & toddlers ages 0-2 and their favorite adults.

May 28

Toddler Storytime

May 28
Tue May 28
2:00 PM - 2:45 PM
Thư viện St. Johns

Toddlers (with a favorite adult) enjoy interactive stories, songs and games that encourage their emerging language skills.

May 29

粵/英双语讲故事时间

May 29
Wed May 29
10:15 AM - 10:45 AM
Thư viện Woodstock

大家一齐來阅读有趣的书籍, 唱歌和童谣....! 在家長陪同下,欢迎六岁以下儿童参加粵/英双语讲故事时间。

Join us for a live storytime with fun books, songs, rhymes, and more!

May 29

Tiny Tots

May 29
Wed May 29
10:15 AM - 11:00 AM
Thư viện Sellwood-Moreland

One-year-olds (with a favorite adult) enjoy songs, movement activities, rhymes, books and playtime. This action-packed program engages new walkers in language-based activities.

May 29

Toddler Storytime

May 29
Wed May 29
11:15 AM - 12:00 PM
Thư viện Sellwood-Moreland

Toddlers (with a favorite adult) enjoy interactive stories, songs and games that encourage their emerging language skills.

Số lượng người tham dự trực tiếp trong giờ đọc sách có thể được giới hạn. Vui lòng nhấp vào chương trình cụ thể để xem giới hạn sức chứa của phòng.