Tư tưởng MCL

Kế hoạch chiến lược Thư viện Quận Multnomah

Tạo dựng thư viện tốt hơn cho tất cả

Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2023-2025 của Thư viện quận Multnomah là bản lộ trình chi tiết công việc của chúng tôi. Kế hoạch giúp định hình các quyết định và duy trì trách nhiệm của thư viện chúng tôi đối với cộng đồng. Các khu vực và nguồn tài liệu mới đòi hỏi tư duy và sự thay đổi có tính sáng tạo.

Thư viện quận Multnomah sẽ tập trung vào những người và nhóm mà trong quá khứ thư viện chưa bao hàm đầy đủ. Kế hoạch chiến lược bảo đảm rằng chúng tôi đáp ứng các nhu cầu và mong muốn của cộng đồng mà trọng tâm là sự công bằng. 

Chúng tôi mong được chào mừng quý vị đến với thư viện của quý vị.

Giá trị — Những niềm tin sâu sắc cơ bản của thư viện

 • Thư viện liên tục nỗ lực trung thành trong mối quan hệ và sự hợp tác, đặt trọng tâm vào những cộng đồng có ít cơ hội nhất để tạo công bằng sử dụng những tài liệu và thông tin của thư viện.
 • Thư viện công nhận và tôn vinh khả năng phục hồi, sự thông thái và kiến thức của những thành viên cộng đồng và nhân viên đã chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ hậu quả còn tồn tại của nạn phân biệt chủng tộc và sự áp bức. Sự thông thái tập thể của các cộng đồng này là cần thiết trong hành trình thư viện hướng tới một hệ thống thư viện công bằng hơn.
 • Để tạo điều kiện dễ dàng và truyền cảm hứng học tập, thư viện đầu tư vào hỗ trợ chuyên môn và chuyên ngành phù hợp với văn hóa và ngôn ngữ, nhằm xây dựng mối quan hệ tích cực, tin tưởng đối với người học tập ở mọi độ tuổi, từ sơ sinh tới trưởng thành.
 • Thư viện đóng vai trò là người ủng hộ hàng đầu việc đọc sách ở Quận Multnomah, đặt trọng tâm vào những cộng đồng gặp trở ngại lớn nhất về việc được giúp đỡ biết đọc viết chữ, để hỗ trợ học tập lâu dài cho toàn bộ cộng đồng.

Mục tiêu — Điều chúng tôi muốn thực hiện bằng nỗ lực tập trung

Thư viện sẽ:

 • Tạo những cơ hội và khả năng được học tập lâu dài cho công chúng, số đông người lẫn cá nhân, và góp phần cải thiện kết quả học tập cho tất cả các cộng đồng. 
 • Điều chỉnh dịch vụ và tài liệu của thư viện để cơ sở có thể cùng phát triển và tác động lại trên các cộng đồng chung của chúng ta.
 • Giúp mọi người đến với máy tính, internet và kỹ thuật khác để học cách sử dụng chúng nhằm loại bỏ được chướng ngại về kỹ thuật số.
 • Hình thành những khu vực tiếp đón ân cần để phản ánh được cộng đồng đa dạng và đa văn hóa của chúng ta. 
 • Ủng hộ cách thực hành của dân chủ, là mọi người bình đẳng về mặt xã hội và tự chủ trong việc sử dụng dịch vụ, khu vực và tài liệu.
 • Bảo đảm các thành viên cộng đồng có trải nghiệm tích cực có nhân viên thư viện, các khu vực, tài liệu và dịch vụ.
 • Hợp tác với cộng đồng sáng tạo những tòa nhà và khu vực linh động để có thể điều chỉnh phù hợp với thay đổi về nhu cầu và hy vọng của cộng đồng.