Giáo dục tại nhà

Tìm kiếm sự hỗ trợ cho loại hình giáo dục và chương trình giảng dạy nơi thư viện mà quý vị lựa chọn cho con quý vị. 

Những điều cơ bản về giáo dục tại nhà

Những cuốn sách giúp quý vị bắt đầu công việc giáo dục tại nhà
Một chuyên mục sách để tìm hiểu nhiều cách về kiến thức giáo dục tại nhà.

Giáo dục tại nhà ở Oregon
Nếu quý vị vừa mới bắt đầu, hãy tìm các thông tin hiện hành về các yêu cầu pháp lý, các tùy chọn chương trình học và liên kết đến các địa điểm trực tuyến nhằm tìm kiếm cộng đồng do Mạng lưới Giáo dục tại nhà ở Oregon tạo nên. (Oregon Home Education Network, OHEN).

Các tổ chức giáo dục tại nhà ở địa phương
Tìm kiếm các lớp học và cộng đồng trên toàn quận dành cho loại hình giáo dục của quý vị. 
 

Dịch vụ thư viện

School Corps
School Corps, dịch vụ cung cấp hỗ trợ về chương trình học cho nhà giáo dục. Tìm Bộ sáchbản tin điện tử theo quý và chuyên mục sách về chủ đề chương trình giảng dạy phổ biến như chu kỳ sống và lịch sử Oregon. Nếu quý vị thuộc một nhóm có họp mặt nhau, School Corps có thể thuyết trình về cách nghiên cứu, đánh giá các tìm kiếm và trang web, cũng như an toàn trên internet.

Dạy kèm cho học sinh của quý vị
Thư viện cung cấp hai tùy chọn dạy kèm trực tuyến miễn phí. 

  • Quý vị có thể ghi danh buổi học qua video trực tuyến với một tình nguyện viên địa phương dạy kèm vào chiều thứ Ba. Dịch vụ này được cung cấp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha.
  • Quý vị cũng có thể sử dụng thẻ thư viện để vào trang Tutor.com, tại đó học sinh của quý vị có thể trò chuyện trực tiếp với người dạy kèm bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Việt.

Chuyên viên ngành thư viện riêng của tôi (dịch vụ My Librarian)
Nhận giới thiệu sách cho học sinh theo định hướng của quý vị từ một trong các chuyên viên ngành thư viện của chúng tôi.


Thông tin, tài liệu trực tuyến của thư viện

Hoopla
Mượn miễn phí truyện tranh, nghe nhạc và xem phim (bao gồm cả phim dựa trên sách thiếu nhi).

Kanopy
Xem phim tài liệu, các chương trình truyền hình trực tuyến được trẻ em yêu thích và các khóa học bậc trung học phổ thông và đại học.

Mango Languages
Học ngôn ngữ trên mạng trực tuyến.

Ứng dụng Libby
Tải xuống sách điện tử và sách thu âm, bao gồm hàng ngàn tác phẩm kinh điển mà không phải chờ đợi.

Thông tin, tài liệu dành cho học sinh
Tìm các bộ bách khoa toàn thư, tiểu sử, cũng như tạp chí và bài báo cho học sinh, được sắp xếp theo khối lớp. 


Đến thư viện

Tại thư viện địa phương, chuyên viên ngành thư viện về thiếu niên có thể đề nghị sách phù hợp với trình độ đọc, độ trưởng thành và sở thích của con quý vị và còn hướng dẫn quý vị những thông tin, tài liệu mới.

Chương trình và lớp học trực tuyến miễn phí
Trẻ em ở tất cả độ tuổi học tập, khám phá và sáng tạo. 

Phòng sáng chế Rockwood
Một môi trường học tập hợp tác tại Thư viện Rockwood chú trọng vào các em học sinh bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông. Có lớp học và những giờ học không cần đặt hẹn trước.

Bộ sách Welcome to Reading (Tập đọc)
Các bộ sách này bao gồm năm cuốn sách theo cấp độ của độc giả mới.


Ghi danh nhận bản tin điện tử gia đình phát hành hằng tháng của thư viện để tìm hiểu về tài liệu, công cụ và thông tin cho các gia đình.

Nếu quý vị có câu hỏi, góp ý hoặc đề nghị cho các dịch vụ của thư viện dành cho học sinh được giáo dục tại nhà, hãy gọi số 971.500.1733 hoặc gửi email đến địa chỉ learning@multcolib.org để liên lạc nhân viên liên hệ về việc giáo dục tại nhà.

Mỗi nhà giáo dục giảng dạy độc lập tại nhà có thể làm một thẻ thư viện riêng, cho phép quý vị mượn tài liệu trong vòng sáu tuần và đặt trước tối đa 40 tài liệu.

Làm thẻ thư viện nhà giáo