Nhóm đọc sách

Thư viện Quận Multnomah vui mừng thông báo về chọn sách cho dự án Cộng đồng cùng đọc năm 2024, là cuốn tiểu thuyết Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow của Gabrielle Zevin. Chỉ có bản tiếng Anh.

Explore the books staff love

Events

Mar 3

2024 人人阅读 中文阅读讨论会

Mar 3
Sun Mar 3
3:00 PM - 5:00 PM
Thư viện Woodstock

全程以华语进行,交换阅读心得,谈谈美国剧作家 加·澤文(Gabrielle Zevin)2022年的小说创作《明日传奇》(Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow)。

Mar 9

Game Truck

Mar 9
Sat Mar 9
11:00 AM - 1:00 PM
Thư viện Capitol Hill

GameTruck Portland is coming to the library!

Mar 9

Learn and Play Go

Mar 9
Sat Mar 9
3:00 PM - 5:00 PM
Thư viện Kenton

In this gentle introduction to the world’s oldest continuously played strategy board game,  you'll learn the basics and play with others.