Hỗ trợ công việc & nghề nghiệp

Bắt đầu với tìm việc, tạo resume, là bản tóm tắt kỹ năng, kinh nghiệm và thành tựu cá nhân hoặc lá thư xin việc. Nghiên cứu hướng nghiệp và tìm tài liệu cộng đồng.

Chương trình & sự kiện

May 28

Resume Review Drop-in

May 28
Tue May 28
4:00 PM - 6:00 PM
Thư viện Capitol Hill

Do you need some help with your resume? Are you unsure about your choice of words? Struggling to describe your accomplishments? Come meet with an experienced volunteer for a one-on-one review.

May 28

Resume Review Drop-in

May 28
Tue May 28
5:30 PM - 7:30 PM
Thư viện Woodstock

Do you need some help with your resume? Are you unsure about your choice of words? Struggling to describe your accomplishments? Come meet with an experienced volunteer for a one-on-one review.

May 29

Resume Review Drop-in

May 29
Wed May 29
12:30 PM - 2:30 PM
Thư viện Kenton

Do you need some help with your resume? Are you unsure about your choice of words? Struggling to describe your accomplishments? Come meet with an experienced volunteer for a one-on-one review.