Thông tin, tài liệu cộng đồng: danh sách liệt kê

Những danh sách này đã được hiệu chỉnh và kiểm duyệt bởi nhân viên thư viện chuyên quen thuộc với chủ đề.

Displaying 1 - 25 of 27

Career research and skill building

Resources and organizations to improve your skills, in multiple languages and for specific community groups.

Thông tin về quốc tịch và nhập cư

Thông tin Quốc tịch và nhập cư bao gồm các lớp học về quốc tịch và nguồn hỗ trợ pháp lý.

Trợ giúp thiếu niên vào bậc cao đẳng và đại học

Quá trình vào cao đẳng và đại học có thể khó thông qua. Sử dụng những trang web chỉ dẫn này về đơn xin vào cao đẳng, đại học và quá trình thu nhận.

Hiểu rõ Quyền của Người Lao động

Dù làm việc ở đâu, theo luật pháp quý vị đều có quyền với tư cách người lao động. Các nguồn thông tin sau có thể giúp quý vị tìm hiểu về quyền của bản thân và cách nhận trợ giúp nếu quý vị cho rằng quyền của mình đang bị xâm phạm.

Financial resources for your home

For information about programs that assist in buying, repairing a home or paying bills in an emergency, the resources below may be helpful. These agencies have financial help for specific purposes. Note that most of these programs have restrictions, and not everyone will qualify.

Bắt đầu thành lập và hỗ trợ một nhóm đọc sách

Cùng nói chuyện với nhau về sách nhằm nâng cao hiểu biết và phát triển cộng đồng. Quý vị có thể yêu cầu phòng họp trong thư viện để tổ chức các cuộc họp cho nhóm đọc sách.

For caregivers of older adults

Local and online resources to help caregivers of older adults.

Nguồn trợ giúp học tập trực tuyến miễn phí cho học sinh và sinh viên

Tìm các buổi học trực tuyến miễn phí với hỗ trợ viên theo cách một kèm một. Được giúp học kèm các môn học như nghệ thuật ngôn ngữ, toán, khoa học và nghiên cứu xã hội.

Grants and scholarships

Finding grants for small businesses or getting grants to buy a home is a very common library question. However, most financial assistance programs are not grants in the traditional sense.

Giúp đỡ việc làm cho thiếu niên

Thư viện có thể giúp bạn chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin việc. Bạn có thể gặp gỡ các chuyên gia trong cộng đồng, những người sẽ luyện tập phỏng vấn với bạn và đưa ra nhận xét.

Job search sites

Resources and organizations that fit your needs. The library can help you create a resume, assist in online job search, prepare for interviews and connect with community partners.

Ủng hộ và hỗ trợ pháp lý theo lĩnh vực chuyên đề

Mặc dù không hoàn chỉnh nhưng danh sách sau đây sẽ giúp quý vị bắt đầu. Hầu hết thông tin hiển thị bằng tiếng Anh.

Dịch vụ và sự hỗ trợ pháp lý

Mặc dù không hoàn chỉnh nhưng danh sách sau đây sẽ giúp quý vị bắt đầu. Hầu hết thông tin hiển thị bằng tiếng Anh.

Local homeschooling organizations

A list of web academies, organizations, classes, and Facebook groups that support homeschooling families.

Local resources for writers

Resources for writers at the library and in the community

Mail-order house plan and design catalogs

Some houses are custom-designed by an architect, for a specific site. But most houses weren’t built that way. During the 20th century, many houses were built from plans that the owner or builder purchased from a catalog. Some houses came as “kits,” with plans and a complete set of building materials cut to size and ready to assemble.

Thông tin nghiên cứu thị trường

Thông tin nghiên cứu thị trường

Research your family history

Research your family history with these popular resources.

Resources for book discussion groups

All about book clubs, book groups and book discussion.

Resources for LGBTQ+ youth and their families

Youth who identify as LGBTQ+ benefit from a caring network of family, friends and peers. Here are some organizations and resources that can help provide that support.

Teens

Learn about everything Teen at the library

Tìm thực phẩm, chỗ tạm trú và dịch vụ cơ bản trong khu đô thị Portland

Nguồn thông tin này có thể là bước đầu giúp quý vị tìm kiếm những dịch vụ cơ bản.

Trợ giúp trực tuyến việc học tập tiếng Anh

Trợ giúp trực tuyến việc học tập tiếng Anh

Using maps for house and neighborhood history

Find detailed information about your neighborhood, street or even your house from maps.

Volunteering with kids

Many local organizations allow young people to volunteer alongside the adults in their lives. Here are some community service opportunities where your whole family can make an impact.