Thông tin, tài liệu cộng đồng: danh sách liệt kê

Những danh sách này đã được hiệu chỉnh và kiểm duyệt bởi nhân viên thư viện chuyên quen thuộc với chủ đề.

Displaying 1 - 25 of 34

Black health and wellness

Here is a list of local mental health resources and organizations working to destigmatize Black mental health and provide support to the Black community here in Multnomah County. At the library, we are proud to center resources that help communities thrive and succeed.

Thông tin về quốc tịch và nhập cư

Thông tin Quốc tịch và nhập cư bao gồm các lớp học về quốc tịch và nguồn hỗ trợ pháp lý.

Trợ giúp thiếu niên vào bậc cao đẳng và đại học

Quá trình vào cao đẳng và đại học có thể khó thông qua. Sử dụng những trang web chỉ dẫn này về đơn xin vào cao đẳng, đại học và quá trình thu nhận.

Hiểu rõ Quyền của Người Lao động

Dù làm việc ở đâu, theo luật pháp quý vị đều có quyền với tư cách người lao động. Các nguồn thông tin sau có thể giúp quý vị tìm hiểu về quyền của bản thân và cách nhận trợ giúp nếu quý vị cho rằng quyền của mình đang bị xâm phạm.

Diversión, parques y almuerzos de verano

El verano es la estación más cálida del año y una de las mejores épocas para disfrutar al aire libre con la familia. Aquí ofrecemos una serie de actividades y recursos para disfrutar de las vacaciones escolares este verano.

Chương trình tài chính về nhà ở

Để biết thông tin về các chương trình hỗ trợ mua nhà, sửa nhà hoặc chi trả hóa đơn trong tình thế khẩn cấp, thông tin dưới đây có thể giúp ích cho quý vị. Những cơ quan này có chương trình hỗ trợ tài chính cho những mục đích riêng biệt. Xin lưu ý rằng hầu hết những chương trình này đều có giới hạn và không phải tất cả mọi người sẽ đạt đủ điều kiện.

Bắt đầu thành lập và hỗ trợ một nhóm đọc sách

Cùng nói chuyện với nhau về sách nhằm nâng cao hiểu biết và phát triển cộng đồng. Quý vị có thể yêu cầu phòng họp trong thư viện để tổ chức các cuộc họp cho nhóm đọc sách.

For caregivers of older adults

Local and online resources to help caregivers of older adults.

Nguồn trợ giúp học tập trực tuyến miễn phí cho học sinh và sinh viên

Tìm các buổi học trực tuyến miễn phí với hỗ trợ viên theo cách một kèm một. Được giúp học kèm các môn học như nghệ thuật ngôn ngữ, toán, khoa học và nghiên cứu xã hội.

Giúp đỡ việc làm cho thiếu niên

Thư viện có thể giúp bạn chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin việc. Bạn có thể gặp gỡ các chuyên gia trong cộng đồng, những người sẽ luyện tập phỏng vấn với bạn và đưa ra nhận xét.

Job search sites

Resources and organizations that fit your needs. The library can help you create a resume, assist in online job search, prepare for interviews and connect with community partners.

Ủng hộ và hỗ trợ pháp lý theo lĩnh vực chuyên đề

Mặc dù không hoàn chỉnh nhưng danh sách sau đây sẽ giúp quý vị bắt đầu. Hầu hết thông tin hiển thị bằng tiếng Anh.

Dịch vụ và sự hỗ trợ pháp lý

Mặc dù không hoàn chỉnh nhưng danh sách sau đây sẽ giúp quý vị bắt đầu. Hầu hết thông tin hiển thị bằng tiếng Anh.

Local homeschooling organizations

A list of web academies, organizations, classes, and Facebook groups that support homeschooling families.

Local resources for writers

Resources for writers at the library and in the community

Mail-order house plan and design catalogs

Some houses are custom-designed by an architect, for a specific site. But most houses weren’t built that way. During the 20th century, many houses were built from plans that the owner or builder purchased from a catalog. Some houses came as “kits,” with plans and a complete set of building materials cut to size and ready to assemble.

Mùa thuế năm 2024: Các biểu mẫu và sự hỗ trợ

Hạn chót nộp tờ khai thuế liên bang và tiểu bang là Thứ Hai ngày 15 tháng 4. Nhân viên thư viện không thể chuẩn bị hồ sơ khai thuế, tư vấn các vấn đề về thuế hoặc diễn giải luật thuế nhưng họ có thể giúp kết nối quý vị với tài liệu và thông tin.

Native American / Indigenous Community Resources List

Welcome to the Native American and Indigenous Community Resources List. Here you will find resources, information on community partnerships, tribal information and other helpful links pertaining to the Native American community in the Portland area.

Nghiên cứu Nghề nghiệp và Xây dựng Kỹ năng

Nguồn lực giúp cải thiện kỹ năng của quý vị
Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

Recursos gratuitos para los estudiantes

Reforzar la educación de los hijos durante el verano puede ser un desafío. Durante el verano los niños pueden llegar a perder hasta dos meses de aprendizaje si no realizan actividades de lectura y matemáticas. He aquí una lista de recursos y actividades para ayudar a reforzar la educación de una manera divertida durante el verano.

Thông tin nghiên cứu thị trường

Thông tin nghiên cứu thị trường

Research your family history

Research your family history with these popular resources.

Resources for book discussion groups

All about book clubs, book groups and book discussion.

Resources for LGBTQ+ youth and their families

Youth who identify as LGBTQ+ benefit from a caring network of family, friends and peers. Here are some organizations and resources that can help provide that support.

Summer enrichment for your student

Now that the kids have been out of school for a few weeks, are you starting to hear the dreaded words — “I’m bored!”? If you are looking for free educational activities to keep your student engaged throughout the summer, read on!