Cơ bản tài khoản sử dụng

Đến nhận thẻ thư viện

Để nhận thẻ thư viện mới hoặc thẻ thay thế, xin đến một thư viện đang mở cửa. Người chủ tài khoản thư viện cần phải có mặt để nhận thẻ, ngay cả thiếu niên. Xin mang thẻ nhận dạng (ID) có ảnh. 

 • Nếu bạn trong độ tuổi từ 13–17 tuổi, xin trình thẻ ID có ảnh hoặc đi cùng người lớn.
 • Nếu bạn dưới 13 tuổi, cần đi cùng người lớn.
 • Liên lạc chúng tôi về các tùy chọn ID khác. 

Nếu quý vị ghi danh làm thẻ trên nền trực tuyến, xin đến nhận thẻ thư viện mới của quý vị trong vòng sáu tháng hoặc liên lạc chúng tôi nếu quý vị hoặc các bạn không thể đến thư viện. 

Quý vị có hỗ trợ học tập trong cộng đồng của mình không? Giáo viên, nhân viên chuyên viên ngành thư viện của trường học, những gia đình chọn việc giáo dục tại nhà và những người khác có thể ghi danh thẻ thư viện dành cho nhà giáo dục.

Nếu quý vị ghi danh làm thẻ trên nền trực tuyến

Vui lòng đến nhận thẻ thư viện mới của quý vị trong vòng sáu tháng hoặc liên lạc chúng tôi nếu quý vị không thể đến thư viện.

Khi đến nhận thẻ, hãy mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh:

 • Nếu quý vị trong độ tuổi từ 13–17 tuổi, hãy xuất trình thẻ ID có ảnh hoặc đi cùng người lớn.
 • Nếu quý vị dưới 13 tuổi, hãy đi cùng người lớn.
 • Liên lạc chúng tôi về các tùy chọn ID khác.

Quý vị có hỗ trợ học tập trong cộng đồng của mình không? Giáo viên, thủ thư trường học, gia đình dạy học tại nhà và những người khác có thể ghi danh thẻ thư viện dành cho nhà giáo dục.
 

Trang Đang mượn (Checked Out) trên tài khoản của quý vị cho biết các tài liệu quý vị mượn và ngày đến hạn trả lại.

Ngoài sách, CD và truyện tranh, quý vị có thể mượn tối đa:

 • 30 DVD
 • 2 tài liệu Lucky Day (sách phổ biến mà không cần phải đợi)
 • 20 sách điện tử, sách thu âm với ứng dụng Libby/ Override 
 • 10 lần mượn trên Hoopla bao gồm nhạc phát trực tuyến, phim, TV và truyện tranh 
 • Dịch vụ Kanopy có số lượng phim giới hạn khác nhau (Riêng Kanopy cho trẻ em thì không giới hạn)

Thời gian mượn và gia hạn

 • Có thể mượn hầu hết các tài liệu tối đa ba tuần.
 • Thời gian mượn sẽ tự động được gia hạn, vì vậy, quý vị có thể giữ tài liệu lâu hơn trừ khi có một người khác đang đợi tài liệu đó.
 • Nếu tài liệu không được gia hạn, quý vị sẽ nhận được thông báo ba ngày trước ngày hết hạn.
 • Tài liệu đang mượn sẽ được tự động gia hạn tối đa 50 lần.

Trả lại tài liệu

Nơi trả sách mở cửa 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần tại mọi địa điểm của Thư viện quận Multnomah[Các địa điểm đang thi công xây dựng sẽ tạm thời đóng thùng trả sách. Vui lòng kiểm tra trang địa điểm để biết thêm thông tin.]

 • Không áp dụng tiền phạt trễ hạn
 • Nếu tài liệu bị mất hoặc hư hỏng, hãy liên lạc chúng tôi. Chúng tôi có thể trợ giúp.

Quý vị có thể đặt trước tài liệu bằng cách sử dụng danh mục trực tuyến, đến một chi nhánh thư viện hoặc liên lạc chúng tôi.

 • Quý vị có thể đặt trước tối đa 20 nhan đề bản cứng và 20 nhan đề bản điện tử. 
 • Tài liệu đặt trước có thể được hủy bỏ bất cứ lúc nào.

Lấy tài liệu đặt trước

 • Đến một địa điểm thư viện trong giờ mở cửa để lấy tài liệu đặt trước.
 • Tài liệu đặt trước được gửi vào tủ khóa thư viện và quý vị có thể đến lấy vào thời điểm thuận tiện. Tủ khóa có thể tiếp cận 24/7. 
 • Yêu cầu gửi tài liệu đặt trước tới quý vị qua dịch vụ Books by Mail (Sách gửi qua bưu điện).

Liên lạc chúng tôi nếu quý vị cần thêm thời gian để lấy tài liệu đặt trước.

Tạm ngừng lấy tài liệu đặt trước

Một tài liệu đặt trước được tạm ngừng sẽ không mất thứ tự ưu tiên của quý vị, chỉ là tài liệu không đến thư viện của quý vị cho đến khi quý vị sẵn sàng đến lấy.

 • Lấy tài liệu theo thứ tự, như sách hoặc phim truyền hình nhiều tập.
 • Bảo đảm rằng tài liệu không đến trước khi quý vị có thể sử dụng.

My MCL help có thêm thông tin về đặt trước, tạm ngừng và hủy bỏ tài liệu đặt trước.

Nếu tài liệu mà quý vị đang tìm kiếm không thuộc sở hữu của Thư viện quận Multnomah, quý vị có thể mượn tài liệu đó từ hệ thống thư viện khác thông qua dịch vụ Mượn liên thư viện.

Liên lạc chúng tôi ngay lập tức, sau đó đến bất kỳ thư viện nào để nhận thẻ mới. Không phải trả phí thay thẻ.

Không áp dụng tiền phạt trễ hạn.

 • Một khoản phí thay thế sẽ được tính cho một tài liệu nào không được trả lại sau bảy tuần kể từ ngày hết hạn mượn. Khi tài liệu đó được trả lại thì khoản phí được xóa.
 • Một vài dịch vụ của thư viện có thể cần phải tính phí, chẳng hạn như dịch vụ Books by Mail (Sách gửi qua bưu điện).

Trả phí

Trả trực tuyến, trực tiếp tại thư viện, qua điện thoại hoặc gửi qua bưu điện.

 • Trả trực tuyến với thẻ Visa, MasterCard, American Express, Discover hoặc PayPal.
 • Trả trực tiếp tại một thư viện với tiền mặt, chi phiếu (check), Visa, MasterCard, Discover, Diners Club và một số phương tiện trên smartphones.
 • Gửi qua bưu điện. Gửi chi phiếu (check) hoặc ngân phiếu (money order) đến:

Multnomah County Library
Access Services
221 NE 122nd Avenue
Portland, OR 97230