Hoạt động Tình nguyện

Cám ơn các bạn quan tâm đến hoạt động tình nguyện tại Thư viện quận Multnomah!

Cách tham gia làm tình nguyện

Xem công việc hiện đang cần thanh thiếu niên và người lớn. Khi cần chúng tôi thông báo  cơ hội công việc và có hướng dẫn làm đơn trên trang web này. Vui lòng trở lại xem nếu các bạn không tìm thấy một công việc liên quan vào lúc này.

Đã là tình nguyện viên trước đây cùng chúng tôi? Bạn không cần làm đơn. Email chúng tôi libvols@multcolib.org hoặc gọi đến 503.988.5731, có thể để lại lời nhắn nếu có câu hỏi.