Tình nguyện viên

Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm đến hoạt động thiện nguyện tại Thư viện Quận Multnomah! Tất cả các cơ hội làm thiện nguyện viên đều yêu cầu một số kỹ năng về Anh ngữ. Chúng tôi thường xuyên đăng tin khi có cơ hội, xin vui lòng trở lại trang này để xem các công việc đang cần thiện nguyện viên.
Chúng tôi có các vị trí làm thiện nguyện viên trực tiếp và qua mạng. Tất cả các cơ hội làm thiện nguyện viên đều yêu cầu một số kỹ năng về Anh ngữ. Tất cả các cơ hội làm thiện nguyện viên đều yêu cầu một số kỹ năng về Anh ngữ.