TÌNH NGUYỆNv

Cách tham gia làm tình nguyện

Khi cần chúng tôi thông báo  cơ hội công việc và có hướng dẫn làm đơn trên trang web này. Vui lòng trở lại xem nếu các bạn không tìm thấy một công việc liên quan vào lúc này. Email chúng tôi libvols@multcolib.org hoặc gọi đến 503.988.5731, có thể để lại lời nhắn nếu có câu hỏi.