Dịch vụ tình nguyện viên

Hàng năm, hơn 1,800 thành viên cộng đồng cống hiến thời gian, kỹ năng và tài năng cho các địa điểm và chương trình của Thư viện Hạt Multnomah. Nếu quý vị quan tâm đến việc làm tình nguyện viên, xin hỏi một nhân viên thư viện.