Sách điện tử & sách thu âm

Sử dụng thẻ thư viện Quận Multnomah để đăng nhập những sách điện tử và sách thu âm này.

EBook Central from ProQuest

Trung tâm sách điện tử ProQuest. Tìm sách điện tử bằng từ khóa, nhà xuất bản, hoặc tác giả. Nghiên cứu dễ dàng bất kỳ một phần nào của quyển sách bằng cách chọn theo chương sách hoặc lật trang. Tô màu làm nổi chữ, viết ghi chú, in trang sách, và nhiều công cụ khác — truy cập sách ngôn ngữ Tây Ban Nha và đọc trực tiếp sách điện tử người lớn.

Sách điện tử Bookshare

Nếu quý vị có ngăn trở trong việc đọc sách, dịch vụ sách điện tử Bookshare có thể làm cho việc đọc sách dễ dàng hơn. Quý vị có thể thay đổi kinh nghiệm đọc của quý vị với sách dạng âm thanh, dạng âm thanh có chữ được tô sáng làm dấu khi đọc, hệ thống chữ nổi Braille, dạng chữ in lớn, và những định dạng khác. Sách điện tử Bookshare đọc được trên hầu hết các thiết bị.