Thông tin Cộng đồng người Bản địa

Nhóm nhân viên người bản địa cố gắng phối hợp với cộng đồng và nối kết người dân đến với thông tin, tài liệu. Họ giúp tạo dựng các chương trình đa thế hệ và trưng bày nhằm đề cao người cao tuổi, giới trẻ, hoạt động kể chuyện, truyền thuyết và chủ nghĩa năng động. Nhóm gồm những thành viên đại diện cho các bộ lạc ở những vùng khác nhau trên thế giới.