Thư viện trong cộng đồng

Thư viện tổ chức giờ đọc sách bằng nhiều ngôn ngữ bao gồm Tiếng Việt, Tiếng Trung quốc, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Anh. Giờ đọc sách là chương trình thư viện thân thiện phù hợp với gia đình, thường dành cho trẻ nhỏ từ mới sinh đến sáu tuổi. Nhân viên thư viện sẽ lựa chọn những cuốn sách phù hợp độ tuổi, đọc to và hướng dẫn trẻ bằng các bài hát, vần thơ và hoạt động theo động tác.

Nhân viên thư viện mang kỹ thuật, thông tin, tài liệu và các chương trình đặc biệt đến với dân chúng trong khắp quận nhà.