Đề nghị mua

Nếu có loại sách, phim, đĩa CD âm nhạc, tạp chí hoặc bản nhạc nào mà quý vị và các bạn muốn thư viện mua, xin cho chúng tôi biết. Vui lòng nhớ rằng thư viện thường xuyên mua những cuốn sách bán chạy nhất và sách của những tác giả được ưa chuộng.

Quý vị có thể yêu cầu mượn sách, sách thu âm dạng CD và DVD phân loại xưa hơn 10 năm từ các thư viện khác thông qua dịch vụ Mượn liên thư viện. Thư viện không thể mượn DVD phim truyện, đĩa bluray và CD âm nhạc từ các thư viện khác. Nếu quý vị đề nghị mua sách điện tử hoặc sách thu âm, vui lòng dùng ứng dụng Libby.

Câu hỏi thường gặp

 1. Nhấp vào “Log in / My MCL” (Đăng nhập / Danh mục My MCL) từ góc trên cùng bên phải của một trang bất kỳ và chọn “My Library Dashboard” (Tổng quan hoạt động cá nhân) từ menu thả xuống.
 2. Đăng nhập khi màn hình hiện ra và chọn “Submit a Suggestion” (Gửi Đề nghị mua) từ menu “My Library Dashboard” ở bên trái.
 3. Nhập thông tin được yêu cầu và nhấp vào “Submit” để gửi cho chúng tôi đề nghị của quý vị và các bạn.

Mỗi một người sở hữu thẻ Thư viện quận Multnomah có thể đề nghị tối đa hai tài liệu mỗi tháng.

Gửi đề nghị thông qua ứng dụng Libby hoặc trang mạng Libby là cách nhanh và dễ dàng nhất để đề nghị mua sách điện tử hoặc sách thu âm cho tải về. Hướng dẫn về cách gửi đề nghị có trên trang trợ giúp của Libby.

Nếu quý vị không thể tìm thấy trong Libby một đầu đề để giới thiệu với thư viện, thì đầu đề đó không có sẵn để mua.

Xin hỏi nhân viên thư viện nếu quý vị và các bạn cần trợ giúp.

Với nguồn tài liệu sử dụng trực tuyến có thể đề nghị qua email.

Để kiểm tra tình trạng của các đề nghị trước đó:

 1. Nhấp vào “Log in / My MCL” (Đăng nhập / Danh mục My MCL) từ góc trên cùng bên phải của một trang bất kỳ
 2. Chọn “My Library Dashboard” (Tổng quan hoạt động cá nhân) từ menu thả xuống
 3. Chọn “Suggested this month” (Đã đề nghị tháng này) từ menu tổng quan ở bên trái

Có nhiều lý do khiến thư viện không thể mua tài liệu. Một số lý do phổ biến bao gồm:

 • Đầu đề không còn xuất bản nữa. Dù người bán trên nền trực tuyến có đầu đề đó, điều này không nhất thiết có nghĩa là cuốn sách đó vẫn còn được xuất bản.
   
 • Nhà cung cấp tài liệu của thư viện không có sẵn đầu đề đó
   
 • Nội dung chỉ phát trực tuyến, chẳng hạn như nội dung độc quyền của Audible hoặc những phim chỉ có trên dịch vụ Netflix
   
 • Phạm vi tài liệu — nhiều tài liệu có tính chất quá chuyên môn, kỹ thuật hoặc học thuật đối với bộ sưu tập của thư viện
   
 • Giới hạn ngân sách

Quý vị có thể mượn sách in, sách thu âm, vi phim và bản sao các bài viết từ một hệ thống thư viện khác bằng cách sử dụng dịch vụ Mượn liên thư viện của thư viện. Quý vị cũng có thể mượn tài liệu từ các thư viện địa phương thông qua Chương trình Thông hành thư viện Oregon hoặc bằng cách làm thẻ thư viện của các thư viện gần bên.

Phần mềm ứng dụng mà thư viện sử dụng để quản lý các đề nghị mua của khách không cho phép chúng tôi tự động đặt tài liệu khi mua. Quý vị sẽ nhận thông báo qua danh mục MyMCL khi chúng tôi có quyết định về đề nghị của quý vị, cho phép quý vị đặt tài liệu tại thời điểm đó.

Thư viện mua tài liệu từ các nhà cung cấp tài liệu thư viện có uy tín như Ingram, Midwest Tape và Baker & Taylor. Hầu hết các nhà cung cấp xử lý tài liệu cho thư viện, tức là tài liệu sẽ được lập danh mục, bao bìa hoặc cho vào hộp và dán nhãn. Amazon không phải là nhà cung cấp tài liệu thư viện.

Thư viện xem xét nhiều yếu tố khi quyết định thêm một tài liệu nào vào bộ sưu tập, bao gồm tính sẵn có và ngân sách của thư viện. Để biết danh sách một số chỉ tiêu, vui lòng xem trang bộ sưu tập của thư viện.

Thư viện hoan nghênh những đề nghị của tác giả địa phương và về các chủ đề của địa phương. Thư viện sử dụng chỉ tiêu lựa chọn tương tự như mọi tài liệu được thêm vào bộ sưu tập. Bất cứ khi nào có thể, tài liệu sẽ được mua từ các nhà cung cấp tài liệu thư viện.

Tác giả của địa phương có thể điền và gửi biểu mẫu đề nghị mua. Các tác giả khác có thể liên lạc với chúng tôi qua email.