Bộ sưu tập tài liệu về người Da Đen

Ảnh
Hai bàn tay của hai người cùng đang nắm giữ một cuốn sách

Bộ sưu tập tài liệu về người Da Đen (Black Resources Collection) của Thư viện Quận Multnomah cung cấp hơn 7,000 mục — sách, phim, tạp chí, âm nhạc, v.v..— liên quan đến trải nghiệm của người Mỹ gốc châu Phi cũng như các tác phẩm của họ và những người thuộc dòng dõi người Phi Châu.

Tìm "Black Resources Collection" để tìm thấy được tất cả tài liệu trong danh mục thư viện.

Bộ sưu tập về người Da Đen vùng Tây Bắc Thái Bình Dương

Bộ sưu tập về người Da Đen vùng Tây Bắc Thái Bình Dương (Black Pacific Northwest Collection) của thư viện Quận Multnomah được tạo nên năm 2018 và đề cao tác phẩm, âm nhạc, phim ảnh cùng những thể hiện sáng tạo khác về kinh nghiệm của người Da Đen vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Nó bao gồm các tác phẩm về những người Da Đen tiểu bang Oregon, Washington, Idaho và miền Bắc California và do chính họ sáng tác. Đó là bộ sưu tập đang được thực hiện và sẽ lớn mạnh dành cho mọi người trong cộng đồng chúng ta sử dụng.

Quý vị và các bạn có biết tài liệu nào chúng ta có thể cộng thêm vào bộ sưu tập này không? Vui lòng gửi đề nghị mua

Để tìm thấy được bộ sưu tập,  hãy tìm bộ sưu tập Black Pacific Northwest trên trang mạng của thư viện.

Bộ sưu tập của trường Đại học Fisk

Một trong những nét nổi bật đặc trưng là Bộ sưu tập Fisk (Fisk Collection) gồm có các sách tái bản trong bộ sưu tập thư viện trường Đại học Fisk. Không nơi nào khác của bang Oregon có những tác phẩm tái bản này, là những tác phẩm lịch sử quan trọng về người Mỹ gốc châu Phi từ năm 1800 đến năm 1930 và do chính họ sáng tác. Michael Powell của nhà sách Powell's Books tặng bộ sưu tập 385 tập này cho Black Resources Collection.

Trong khi hầu hết tài liệu trong bộ sưu tập này có thể được mượn về nhà, thì một số tài liệu tham khảo, như là Bộ sưu tập trường Đại học Fisk, chỉ được sử dụng trong thư viện.

Bộ sưu tập Black Pacific Northwest Collection sẽ tạm thời được dời về thư viện Kenton cho đến khi thư viện North Portland mở lại phục vụ công chúng.