Thẻ thư viện cho nhà giáo dục

Các giáo viên, gia đình dạy và học tại nhà và các nhà giáo dục khác trong cộng đồng có thể làm thẻ thư viện, được đặt giữ thêm tài liệu, và nhiều hỗ trợ khác.

 • Thời gian mượn và gia hạn kéo dài sáu tuần
 • Không áp dụng tiền phạt trễ hạn
 • 40 tài liệu được đặt giữ trước
 • Xóa các khoản phí cho tối đa 2 tài liệu bị mất mỗi năm

Ai có thể làm thẻ thư viện nhà giáo dục?

Các nhà giáo dục sống hoặc giảng dạy trong khu vực dịch vụ của thư viện:

 • Dịch vụ trông trẻ
 • Mầm non đến cao đẳng
 • Học viện trực tuyến
 • Giáo dục tại nhà
 • Giáo dục cộng đồng
  • Các dịch vụ sau giờ học, chẳng hạn như YMCA, câu lạc bộ Boys and Girls và các chương trình SUN
  • GED hoặc các chương trình luyện đọc viết
  • Bất kỳ chương trình nào hỗ trợ việc học tập

Cách làm thẻ thư viện nhà giáo dục

Đến một trong những thư viện Quận Multnomah với thẻ nhận dạng cá nhân có hình hoặc liên lạc chúng tôi.


Xin liên lạc chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào.