Thẻ thư viện nhà giáo

Giáo viên, các bậc phụ huynh dạy con trẻ học ngay tại gia đình mà không đến trường, và các nhà giáo dục khác trong cộng đồng có thể làm thẻ thư viện để có thêm số lượng tài liệu đặt giữ trước cùng nhiều hỗ trợ khác.

 • Thời gian mượn và gia hạn kéo dài sáu tuần
 • Không áp dụng tiền phạt trễ hạn
 • 40 tài liệu đặt giữ trước
 • Xóa các khoản phí cho tài liệu bị mất tối đa 2 mục mỗi năm

Đối tượng có thể ghi danh làm thẻ thư viện nhà giáo?

Các nhà giáo dục sống hoặc giảng dạy trong khu dịch vụ của thư viện:

 • Dịch vụ trông trẻ
 • Mầm non đến cao đẳng
 • Học viện trực tuyến
 • Giáo dục tại nhà
 • Giáo dục cộng đồng
  • Các dịch vụ sau giờ học, chẳng hạn như YMCA, câu lạc bộ Boys and Girls, và các chương trình SUN
  • GED hoặc các chương trình học đọc viết
  • Bất kỳ chương trình nào hỗ trợ việc học tập

Cách ghi danh làm thẻ thư viện nhà giáo

Đến một trong những thư viện Quận Multnomah với thẻ ID nhận dạng có ảnh hoặc liên lạc chúng tôi.


Xin liên lạc chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào.

Cách làm thẻ thư viện nhà giáo dục

Đến một trong những thư viện Quận Multnomah với thẻ nhận dạng cá nhân có hình hoặc liên lạc chúng tôi.

Liên lạc chúng tôi