Chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn

Two people talking

Gợi ý về sách và video để giúp quý vị thực hiện tốt cuộc phỏng vấn:

Chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn

Nghiên cứu về công ty
Xem xét trang mạng của tổ chức hoặc trao đổi với người làm việc tại đó.

Đọc kỹ mô tả công việc
Hiểu tất cả các yêu cầu được liệt kê trong bài đăng tuyển dụng. Cố gắng thể hiện kinh nghiệm hoặc kỹ năng làm việc phù hợp với resume, bản tóm tắt cá nhân trong hồ sơ xin việc của quý vị. 

Xác nhận địa điểm được phỏng vấn trực tiếp hoặc một yêu cầu kỹ thuật nào
Lời khuyên từ người am hiểu: Ăn mặc theo tiêu chuẩn của công ty cả khi phỏng vấn gặp trực tiếp và trên mạng trực tuyến.
 

Câu hỏi phỏng vấn thường gặp

Cuộc phỏng vấn có thể bao gồm các câu hỏi mà yêu cầu quý vị đưa ra những ví dụ về kỹ năng và kinh nghiệm có liên quan trực tiếp đến vị trí tiềm năng. Đôi khi các câu hỏi này được gọi là "câu hỏi hành vi". Ví dụ: người phỏng vấn có thể hỏi quý vị cách xử lý một loại tình thế cụ thể, như là nếu khi một dự án không diễn ra theo kế hoạch thì cách quý vị xử lý tình huống này như thế nào. Sử dụng Phương pháp SOAR / Situation, Obstacles, Action, Results / Tình huống, Trở ngại, Hành động, Kết quả hoặc phương pháp STAR / Situation, Task, Action, Results / Tình huống, Nhiệm vụ, Hành động, Kết quả  để trả lời các câu hỏi về hành vi. 

Các câu hỏi phỏng vấn thường gặp khác bao gồm:

  • Tại sao quý vị lại tìm việc làm?
  • Tại sao quý vị muốn làm việc cho chúng tôi?
  • Điều gì khiến quý vị là ứng viên phù hợp nhất với công việc này?
  • Một số thành tựu đáng chú ý nhất của quý vị là gì?
  • Quý vị nghĩ bản thân sẽ ở mức nào trong năm năm tới?
  • Những gì quý vị hiện đang học ở trường sẽ giúp quý vị trong vị trí này?
  • Kể về một vấn đề quý vị gặp phải gần đây và cách quý vị giải quyết vấn đề đó.
  • Quý vị có câu hỏi gì về công việc không?