Chuẩn bị cho cuộc họp phụ huynh

Cuộc họp phụ huynh có thể khiến học sinh và cha mẹ lo lắng, nhưng quý vị sẽ thấy an tâm hơn khi chuẩn bị kỹ càng. Dưới đây là một số lời khuyên để giúp quý vị.

Con của quý vị xứng đáng nhận được sự chú ý, cam kết và hỗ trợ cần thiết để đạt được thành công tại trường học. Cuộc họp là cách quý giá để bảo đảm điều đó.
 

Trước cuộc họp

 • Nếu quý vị không thể tham gia vào thời gian dự định, hãy yêu cầu xếp lịch lại.
 • Nếu quý vị muốn nói chuyện với giáo viên bằng ngôn ngữ mà quý vị cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng, hãy yêu cầu thông dịch viên; con của quý vị không nên đóng vai trò là thông dịch viên.
 • Nói chuyện với con của quý vị về cảm nhận của con về trường học. Con quý vị muốn đạt được thành tích gì trong năm nay? Cùng nhau đặt ra một số mục tiêu học tập.
 • Xem lại bài tập về nhà, các bài kiểm tra và điểm số (nếu có).
 • Liệt kê các câu hỏi (xem mẫu phía dưới) về cách quý vị và giáo viên có thể giúp đỡ con em học sinh. Nếu có thể, chia sẻ các câu hỏi đó với giáo viên trước cuộc họp để họ có thể chuẩn bị.
   

Trong cuộc họp

 • Cảm ơn giáo viên đã gặp gỡ quý vị. 
 • Hỏi về tiến bộ học tập của con em học sinh; yêu cầu xem mẫu và những đánh giá bài tập của chúng.
 • Hỏi về cách giáo viên sẽ góp phần vào thành công của con em học sinh và cách quý vị có thể giúp con tại nhà.
 • Chú ý đến những nhận xét, góp ý của giáo viên và ghi chú. Yêu cầu giải thích nếu quý vị không hiểu. Quý vị có thể suy nghĩ kỹ hoặc tham khảo ý kiến từ người khác trước khi đưa ra quyết định.
 • Tập trung nói về việc học. Nếu hành vi của con em quý vị ảnh hưởng đến việc học, quý vị có thể cần sắp xếp một buổi họp khác để thảo luận vấn đề đó.
 • Thảo luận một cách tôn trọng về những bất đồng ý kiến. 
 • Yêu cầu trường học nhanh chóng thông báo cho quý vị về bất kỳ hành vi hoặc thay đổi không phù hợp nào về thành tích học tập của con em quý vị.
   

Sau cuộc họp

 • Suy nghĩ về cuộc họp. Làm theo những điều mà quý vị và giáo viên đã nhất trí để giúp con em quý vị thành công.
 • Giữ liên lạc với giáo viên. Nếu cần thiết, xếp lịch gặp lại vào một ngày khác.
 • Nói chuyện với con em và lên kế hoạch hành động để giúp chúng thành công.
 • Tìm hiểu thêm về hệ thống giáo dục, chương trình giảng dạy của trường và các bài kiểm tra mà con em quý vị phải làm; thư viện có thể giúp!
   

Các câu hỏi gợi ý để hỏi tại cuộc họp phụ huynh

 1. Tình hình học tập con em tôi ở lớp như thế nào? Điểm số của chúng ra sao? Con em tôi có làm thiếu bài tập về nhà không?
 2. Con em tôi sẽ tham gia lớp học, chương trình hay nhóm đặc biệt nào không? Tại sao?
 3. Con em tôi sẽ học theo đúng trình độ của khối lớp với mỗi môn học không? Quý giáo viên có đề nghị gì để cải thiện tình hình học tập của chúng không? 
 4. Chúng tôi nên làm gì nếu con em tôi gặp trở ngại không giải được bài tập về nhà?
 5. Những khái niệm quan trọng nhất mà con em tôi cần học trong năm nay là gì? 
 6. Quý giáo viên đo lường tiến độ học tập như thế nào? Quý giáo viên có lo ngại gì về tiến độ học tập của con em tôi không?
 7. Con em tôi có chăm chú tham dự lớp học không?
 8. Các nguồn thông tin tốt nhất của trường học và quận mà chúng tôi nên cân nhắc sử dụng là gì?
 9. Tôi có thể làm gì để giúp quý giáo viên và con em tôi?
 10.  Cách tốt nhất để liên lạc với quý giáo viên là gì?