Máy tính, phần mềm máy tính và thiết bị

Tất cả khách quen và khách đến thăm thư viện đều có thể sử dụng máy tính thư viện bốn tiếng mỗi ngày. 

Tất cả các địa điểm có:

  • Máy tính công cộng với tai nghe.
  • Microsoft Office 19 (Word, Excel, PowerPoint, và Publisher)
  • Phần mềm trợ năng sử dụng máy tính (JAWS and ZoomText)
  • Một số địa điểm cho mượn Chromebook để sử dụng trong thư viện.

Trợ giúp kỹ thuật

Quý vị đến vào giờ trợ giúp kỹ thuật không cần đặt hẹn trước, hỗ trợ viên sẽ giúp từng người một. Họ sẽ giúp quý vị tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi về thiết bị di động, trang web, bắt đầu làm quen với kỹ thuật và nhiều vấn đề khác nữa.

Wi-fi

Tất cả các địa điểm thư viện đều có hệ thống wi-fi 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần. Đọc thêm về dịch vụ wi-fi của chúng tôi.

In

In (print) miễn phí tại các địa điểm thư viện. Gửi tài liệu cần in từ thiết bị của quý vị và đến thư viện sử dụng dịch vụ in từ thiết bị di động để in ra tài liệu. Không cần phải có thẻ thư viện. Chỉ in trắng đen và không được quá 100 trang mỗi ngày.

Sao chép

Sao chép (copy) miễn phí tại các địa điểm thư viện.

Chụp tài liệu

Chụp tài liệu (scan) miễn phí tại các địa điểm thư viện. Quý vị có thể in ra hình đã scan, gửi qua email, hoặc lưu trữ vào thiết bị USB.

Gửi điện thư

Gửi điện thư (fax) miễn phí tại các địa điểm thư viện.

Nếu cần giúp về kỹ thuật?

Ghi danh ghé vào giờ học hỏi