Liên lạc chúng tôi

Giờ điện thoại

Thứ Hai đến thứ Năm: 9g sáng - 8g tối
Thứ Sáu - thứ Bảy: 9g sáng - 6g chiều
Chủ nhật: 9g sáng - 5g chiều

Giờ trò chuyện với nhân viên MCL

Thứ Hai đến Thứ Bảy: 9g sáng - 5g chiều
Chủ nhật: 12g trưa - 5g chiều
Ngoài thời giờ này nhân viên thư viện khác sẽ tiếp chuyện

Địa chỉ

Gửi thư từ giao dịch:

Library Administration
919 NE 19th Avenue, Suite 250
Portland, OR 97232

Gửi trả tài liệu qua hệ thống bưu chính:

Trung tâm Điều hành Thư viện
221 NE 122nd Avenue
Portland, OR 97230