Thông tin dành cho phụ huynh và nhà giáo dục

Library Connect (Kết Nối Thư Viện) là gì?

Library Connect là tài khoản Thư viện Quận Multnomah tạo cho học sinh miễn phí, bằng số ID học sinh. Tài khoản Library Connect cho phép truy cập vào các tài liệu hữu hình và tài liệu kỹ thuật số. Học sinh hệ phổ thông K-12 ở các khu học chính sau đây được đăng ký tự động. 

Centennial (mã học khu 28)
David Douglas (mã học khu 40) 
Gresham-Barlow (mã học khu 10)
Parkrose (mã học khu 03)
Portland (mã học khu 01)

Thư viện Quận Multnomah tự hào khi hợp tác với các học khu công lập để gia tăng tính công bằng, quyền sử dụng thư viện cho tất cả học sinh và truyền nguồn cảm hứng cho việc học tập lâu dài.

Học sinh có quyền sử dụng gì?

Học sinh có Library Connect sử dụng được tất cả nguồn tài nguyên của Thư viện Quận Multnomah. Học sinh có thể: 

  • mượn tài liệu tại mọi địa điểm của Thư viện Quận Multnomah
  • tải sách điện tử và sách thu âm
  • sử dụng các tài nguyên như Bách khoa tự điển thế giới, Địa lý quốc gia và những Quan điểm đối lập
  • làm việc trực tuyến với một trợ lý học tập qua chương trình Trợ giúp bài tập trực tiếp
  • phát trực tuyến phim và âm nhạc
  • và nhiều hơn nữa

Library Connect hoạt động như thế nào?

Tài khoản Library Connect được tạo tự động. Số Library Connect của con quý vị là tổ hợp mã Học khu và số ID học sinh. 

Mật mã mặc định cho một tài khoản Library Connect mới là ngày sinh của con quý vị (2 chữ số tháng sinh 2 chữ số ngày sinh 4 chữ số năm sinh). Thư viện khuyến khích học sinh đổi mật mã.

Nếu con tôi đã có thẻ thư viện thì sao?

Nếu con em, học sinh của quý vị đã có thẻ thư viện, số Library Connect đã được thêm vào tài khoản thư viện của các em. Một trong hai số này đều có thể dùng để truy cập tài nguyên trực tuyến hoặc mượn tài liệu. Mật mã và email cho tài khoản hiện tại không thay đổi.

Có trả phí nào không?

Library Connect miễn phí và không có phí phạt trả muộn. Không bao giờ tính phí đối với tài liệu kỹ thuật số. Xin liên lạc với thư viện nếu tài liệu bị mất, hoặc như tiền phí ngăn con em học sinh sử dụng thư viện, chúng tôi có thể giúp!

Khi sách thuộc Thư viện Quận Multnomah được trả lại ở trường học, việc xóa những sách đó ra khỏi tài khoản thư viện của học sinh có thể bị chậm trễ. Nếu học sinh đã trả lại sách nhưng sách vẫn còn trong tài khoản, vui lòng liên lạc với chúng tôi.

Làm thế nào tôi có thể biết con tôi đang mượn những gì?

Thư viện Quận Multnomah coi trọng quyền riêng tư của tất cả người dùng. Chúng tôi khuyến khích quý vị nói chuyện với con về cách các em sử dụng thẻ. Nếu quý vị muốn biết con quý vị đã mượn những gì trên tài khoản thư viện, quý vị có thể đăng nhập bằng số thẻ và mật mã của các em. Nếu quý vị cần nhân viên thư viện giúp đỡ, xin cho biết số ID của học sinh khi quý vị liên lạc với chúng tôi.  

Học sinh và giáo viên có được hướng dẫn cách sử dụng Library Connect và tài nguyên thư viện không? 

Chúng tôi đã tạo trang web Library Connect (multcolib.org/libraryconnect) để giúp các nhà giáo dục, học sinh và phụ huynh tìm được tài nguyên cần thiết cho các cấp lớp học.

Các thủ thư chuyên ngành thư viện của Quận Multnomah sẽ giới thiệu với giáo viên và học sinh, giúp quý vị khám phá các tài nguyên thư viện trong lớp học. Xin xem nguồn tài liệuvideo giới thiệu về Library Connect (chỉ hiển thị tiếng Anh và Tây ban nha)

Nếu quý vị là giáo viên quan tâm đến việc sắp xếp một chuyến thăm lớp học từ xa hoặc trực tiếp hoặc thảo luận về những lựa chọn khác, xin gửi email tới địa chỉ libraryconnect@multco.us. Nhiều tài nguyên giáo dục cũng có sẵn trên trang web School Corps.

Tôi là phụ huynh / nhà giáo dục. Làm thế nào để tôi có thể nhận được một thẻ thư viện?

Cư dân Quận Multnomah có thể đăng ký trực tuyến hoặc ghé qua bất kỳ địa điểm nào của Thư viện Quận Multnomah để lấy thẻ thư viện.

Nếu quý vị là một nhà giáo dục cư trú hoặc giảng dạy tại Quận Multnomah, quý vị có thể đăng ký một thẻ thư viện cho nhà giáo dục, tách biệt với thẻ thư viện cá nhân của quý vị.

Nếu tôi không muốn con tôi tham gia thì sao?

hụ huynh nên liên lạc với trường học của con mình nếu không muốn tham gia.  

Những học sinh đã quyết định không tham gia sẽ không thể truy cập vào bài học và tài nguyên giống như các bạn cùng lớp, trừ khi các em có thẻ Thư viện Quận Multnomah và biết số thẻ và mật khẩu đầy đủ.

Tôi có thể liên lạc với ai nếu tôi có thêm câu hỏi?

Vui lòng gửi email cho chúng tôi nếu quý vị có thắc mắc. Chúng tôi rất vui khi được lắng nghe quý vị.