Thông tin dành cho phụ huynh và nhà giáo dục

Library Connect (Kết Nối Thư Viện) là gì?

Library Connect cung cấp tài khoản Thư Viện Quận Multnomah miễn phí cho học sinh, sử dụng số ID học sinh làm thẻ thư viện. Tài khoản Library Connect cho phép truy cập vào các tài liệu hữu hình và tài liệu số. Học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 trong Học Khu David Douglas được đăng ký tự động.

Thư Viện Quận Multnomah tự hào khi hợp tác với Học Khu David Douglas để tăng sự công bằng và khả năng tiếp cận cho tất cả học sinh và truyền cảm hứng học tập suốt đời.

Học sinh được tiếp cận với điều gì?

Người dùng Library Connect tận hưởng tất cả các tài nguyên của Thư Viện Quận Multnomah. Học sinh có thể: 

  • mượn tài liệu tại mọi địa điểm của Thư Viện Quận Multnomah
  • tải sách điện tử và sách nói
  • sử dụng các tài nguyên như Bách Khoa Toàn Thư Thế Giới, Địa Lý Quốc Gia và Các Quan Điểm Đối Lập
  • làm việc trực tuyến với một gia sư thông qua Trợ Giúp Bài Tập Trực Tiếp
  • phát trực tuyến phim và âm nhạc
  • và nhiều hơn nữa

Library Connect hoạt động như thế nào?

Tài khoản Library Connect được tạo tự động. Số Library Connect của con quý vị là mã học khu cộng với số ID học sinh. Đối với học sinh của David Douglas, số Library Connect là 40 + số ID trường.

Mật khẩu mặc định cho tài khoản Library Connect mới là ngày sinh của con quý vị (Tháng Dạng 2 Chữ Số Ngày Dạng 2 Chữ Số Năm Dạng 4 Chữ Số). Thư viện khuyến khích học sinh đổi mật khẩu

Nếu con tôi đã có thẻ thư viện thì sao?

Nếu con em học sinh của quý vị đã có thẻ thư viện, số Library Connect đã được thêm vào tài khoản của các em. Số này có thể được sử dụng để truy cập tài nguyên trực tuyến hoặc mượn tài liệu. Mật khẩu và email cho tài khoản hiện tại không được thay đổi.  

Có mất phí không?

Library Connect miễn phí và không có tiền phạt muộn. Không bao giờ tính phí đối với tài liệu số. Vui lòng liên hệ với thư viện nếu tài liệu bị mất, hoặc nếu tiền phí ngăn quý vị sử dụng thư viện. Chúng tôi có thể giúp!

Khi sách của Thư Viện Quận Multnomah được trả lại cho nhà trường, việc xóa sách đó khỏi tài khoản của con em học sinh quý vị có thể bị chậm trễ. Nếu quý vị đã trả lại sách nhưng sách vẫn còn trên tài khoản, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Làm cách nào để tôi có thể biết con tôi đang mượn những gì?

Thư Viện Quận Multnomah coi trọng quyền riêng tư của tất cả người dùng. Chúng tôi khuyến khích quý vị nói chuyện với con về cách các em sử dụng thẻ. Nếu quý vị muốn biết con quý vị đã mượn những gì trên tài khoản của con quý vị, quý vị có thể đăng nhập bằng số và mật khẩu của các em. Nếu quý vị cần nhân viên thư viện giúp đỡ, vui lòng chia sẻ số ID của học sinh khi quý vị liên hệ với chúng tôi.  

Học sinh và giáo viên có được hướng dẫn cách sử dụng Library Connect và tài nguyên thư viện không? 

Chúng tôi đã tạo trang web Library Connect (multcolib.org/libraryconnect) để giúp các nhà giáo dục, học sinh và phụ huynh tìm đượctài nguyên cho cấp lớp họ cần.

Các thủ thư tại Quận Multnomah sẽ giới thiệu với giáo viên và học sinh và giúp họ khám phá các tài nguyên thư viện trong lớp học.

Nếu quý vị là một giáo viên quan tâm đến việc sắp xếp một chuyến thăm lớp học từ xa hoặc trực tiếp hoặc thảo luận về các lựa chọn khác, vui lòng gửi email tới địa chỉ libraryconnect@multcolib.org. Nhiều tài nguyên giáo dục cũng có sẵn trên trang web School Corps.

Tôi là phụ huynh / nhà giáo dục. Làm thế nào để tôi có thể nhận được một thẻ thư viện?

Cư dân Quận Multnomah có thể đăng ký trực tuyến hoặc ghé thăm bất kỳ địa điểm nào của Thư Viện Quận Multnomah để lấy thẻ thư viện.

Nếu quý vị là một nhà giáo dục và sống hoặc giảng dạy tại Quận Multnomah, quý vị có thể đăng ký một thẻ thư viện cho nhà giáo dục, tách biệt với thẻ thư viện cá nhân của quý vị.

Nếu tôi không muốn con tôi tham gia thì sao?

Các gia đình không muốn con họ tham gia nên liên hệ với bí thư trưởng của trường. 

Những học sinh đã quyết định không tham gia sẽ không có quyền truy cập vào các bài học và tài nguyên giống như các bạn cùng lớp, trừ khi các em có thẻ Thư Viện Quận Multnomah và biết số thẻ và mật khẩu đầy đủ.

Tôi có thể liên hệ với ai nếu tôi có thêm câu hỏi?

Vui lòng gửi email cho chúng tôi nếu quý vị có thắc mắc. Chúng tôi rất vui khi được lắng nghe quý vị.