Tìm hiểu thêm về việc tình nguyện cho chương trình Đọc sách mùa Hè

Chương trình Đọc sách mùa Hè là trò chơi khuyến khích trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình đọc, viết và chơi trong mùa Hè. Đối với nhiều thiện nguyện viên, làm tình nguyện cho chương trình Đọc sách mùa Hè là một cơ hội để phát triển kỹ năng lãnh đạo, sự tự tin và tích lũy kinh nghiệm.

 • Đến thư viện hằng tuần trong mùa Hè để tham gia làm việc tình nguyện trong hai giờ.
 • Giải thích trò chơi Đọc sách mùa Hè cho trẻ em và gia đình đến thăm thư viện.
 • Giúp các bạn thiếu niên ghi danh tham gia trò chơi và chọn giải thưởng khi hoàn thành các hoạt động.
 • Nói chuyện với trẻ em về những cuốn sách chúng đã đọc và các hoạt động đã hoàn thành.
 • Hỗ trợ nhân viên thư viện với những kế hoạch Đọc sách mùa Hè.

 • Bạn phải bắt đầu vào học lớp 6 hoặc lớp cao hơn trong năm học tới
 • Sẵn sàng mỗi tuần làm việc một ca hai giờ từ 16 tháng 6 đến 31 tháng 8. 
 • Thích làm việc với người khác kể cả trò chuyện với trẻ em và người lớn
 • Thiện nguyện viên phải có trách nhiệm và đáng tin cậy

 • Kết bạn và vui chơi trong khi làm việc tại thư viện.
 • Kiếm được số giờ làm việc tình nguyện trường học yêu cầu.
 • Có được các kỹ năng quý giá để đưa vào hồ sơ xin việc hoặc đơn ghi danh vào đại học.