Ủng hộ và hỗ trợ pháp lý theo lĩnh vực chuyên đề

Mặc dù không hoàn chỉnh nhưng danh sách sau đây sẽ giúp quý vị bắt đầu. Hầu hết thông tin hiển thị bằng tiếng Anh.

Nhân viên thư viện không có khả năng tư vấn hoặc phân tích pháp lý. Nhân viên có thể không được diễn giải các đạo luật, vụ việc hoặc quy định, thực hiện nghiên cứu pháp lý, đề nghị hoặc hỗ trợ chuẩn bị các biểu mẫu hoặc tư vấn cho khách sử dụng về các quyền hợp pháp của họ.
 

Nghệ sĩ

Người tiêu dùng

Nạn nhân của các vụ tội phạm

Gia đình

Người nhập cư và tị nạn

Tù nhân

Cộng đồng LGBTQ+

Quân nhân và người phụ thuộc vào họ

Cộng đồng người Mỹ bản địa

Người khuyết tật

Người thuê nhà

Người cao tuổi

Thiếu niên độ tuổi 13-17

Cựu chiến binh

Người lao động