Hiểu rõ Quyền của Người Lao động

Dù làm việc ở đâu, theo luật pháp quý vị đều có quyền với tư cách người lao động. Các nguồn thông tin sau có thể giúp quý vị tìm hiểu về quyền của bản thân và cách nhận trợ giúp nếu quý vị cho rằng quyền của mình đang bị xâm phạm.