Lớp 9-12

African American Communities

Primary sources from African American communities in the United States from the 1860s through the 1970s.

CultureGrams

Search for up-to-date facts and cultural information about countries around the world. You can also research U.S. states and Canadian provinces.

eLibrary

Hình ảnh, video, sách điện tử và bài viết toàn văn từ báo, tạp chí và tạp chí học thuật.

Enciclopedia Estudiantil Hallazgos

World Book Encyclopedia Online offers a search interface and information in Spanish. Enciclopedia Estudiantil Hallazgos is a beginner’s Spanish language reference tool.

Ethnic NewsWatch

Khám phá những lập trường của cộng đồng từ nguồn tin tức báo chí địa phương, dân tộc và thiểu số trên toàn quốc. Đây thường là nguồn dữ liệu duy nhất trên nền trực tuyến cho loại nội dung này.

Gale eBooks

Access full-text reference e-books from Gale and other publishers.

Gale in Context: Biography

Find biographies and images. Search by name, country, ethnicity, job, or birth or death date.

Gale in Context: Opposing Viewpoints

Tìm kiếm thông tin và cuộc thảo luận về các vấn đề xã hội hiện nay và các chủ đề tin tức, bao gồm các lập luận từ quan điểm khác nhau. Nguồn tài liệu Opposing Viewpoints (Quan điểm đối lập) chứa các bài viết toàn văn, bài viết trình bày ý kiến từ các nguồn tham khảo, bài viết trên báo và tạp chí, tờ gấp, tập quảng cáo, bản chép lời, số liệu thống kê và liên kết đến các trang web tuyển chọn.

Gale Literature Criticism

Search for authors, poetry and literary criticism resources to help you with your term paper.

Gale Literature Resource Center

Find information on current and historical authors and their writings: criticism, biographies, overviews, reviews, and multimedia. Search for authors by nationality, literary movements, themes and genres.

Gale OneFile: High School Edition

One stop shopping for your high school research needs. Read news articles, encyclopedia entries, listen to radio shows, and find ways to narrow your topic.

ImageQuest

Images from multiple sources for your personal or educational use.

Indigenous Peoples: North America

Robust and diverse information on the historical experiences, cultural traditions, innovations, and political status of Indigenous Peoples in the United States and Canada through these primary sources. Explore the impact of invasion and colonization and the intersection of Indigenous and European histories and systems of knowledge using manuscripts, monographs, newspapers, photographs, motion pictures, images of artwork, and more. Made possible by The Grand Ronde Fund for Native American Collections and Programs of The Library Foundation.

LearningExpress Library

Thư viện học cấp tốc, sử dụng các bài kiểm tra thực tập, bao gồm bài kiểm tra GED, SAT và nhập Quốc tịch. Nguồn dữ liệu cũng bao gồm các công cụ nhằm cải tiến kỹ năng trong công việc của quý vị.

Mango Languages

Học ngôn ngữ với hệ thống Mango. Học tập một ngôn ngữ mới trên nền trực tuyến bao gồm trên 40 ngôn ngữ, có cả tiếng Anh cho người chưa nói được tiếng Anh.

MasterFILE Premier

Đọc các bài viết từ hàng ngàn tạp chí phổ biến và chuyên ngành.

National Geographic Virtual Library

Search for articles, images, maps and advertisements found in National Geographic from 1888-2015.

NoveList Plus

Cơ sở dữ liệu NoveList Plus giới thiệu sách cho bạn đọc dựa trên tác giả, đầu đề và bộ sách được yêu thích.

Oregon Career Information System

Tìm hiểu các công việc khác nhau, trường học và yêu cầu đào tạo, thông tin học bổng và tương lai dự kiến của mỗi nghề nghiệp.

Oregonian Collection with Historical Archives

All versions of the online Oregonian in one interface.

World Book Advanced

The advanced search interface for post-high school students of World Book Encyclopedia Online.

World Book Encyclopedia

World Book publishes information on many subjects and for different audiences. Access all of them here.