Học ngôn ngữ với Mango

Người học ngôn ngữ có thể sử dụng phương tiện Mango để:

  • Học trên 40 ngôn ngữ bao gồm tiếng Ả rập, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa phổ thông (Quan thoại), tiếng Quảng Đông, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Việt, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Swahili và nhiều nữa.
  • Chọn khóa sơ cấp giới thiệu về Đàm thoại căn bản, hoặc khóa toàn phần học thêm về ngôn ngữ và kỹ năng ngữ pháp.
  • Có các khóa học tiếng Anh bằng 17 ngôn ngữ cho người không nói tiếng Anh.

Hãy tạo tài khoản sử dụng trong Mango (Sign up) để theo dõi quá trình học của quý vị hoặc chỉ sử dụng như khách (Use Mango as a guest). Mango còn cung cấp phương tiện cho cả Android và iOS. Lời khuyên: Tạo tài khoản trên trang web trước khi sử dụng app Mango sẽ dễ dàng hơn.