Oregon Career Information System

Tìm hiểu về công việc làm riêng biệt và học vấn cũng như yêu cầu đào tạo cho mỗi công việc. Đây cũng là nguồn thông tin tuyệt vời về học bổng. Nó tập trung vào thông tin và tài liệu trong Oregon.

Hệ thống thông tin nghề nghiệp Oregon tập trung vào thông tin và tài liệu ở Oregon và là nguồn thông tin tuyệt vời về học bổng.

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi như:

  • Tôi có thể tìm ở đâu danh sách trường dạy nấu ăn ở Oregon?
  • Tôi có thể tìm hiểu ở đâu về các vị trí trong quân đội và mức lương của từng vị trí?
  • Y tá ở Oregon hiện kiếm được bao nhiêu tiền so với mức trung bình toàn quốc?