Gale in Context: Opposing Viewpoints

Nguồn tài liệu Opposing Viewpoints (Quan điểm đối lập) cung cấp thông tin và cuộc thảo luận về các vấn đề xã hội hiện nay và các chủ đề tin tức, bao gồm các lập luận từ quan điểm khác nhau. Nó chứa các bài viết toàn văn, bài viết trình bày ý kiến từ các nguồn tham khảo, bài viết trên báo và tạp chí, tờ gấp, tập quảng cáo, bản chép lời, số liệu thống kê và liên kết đến các trang web tuyển chọn. Học sinh có thể quan tâm đến nguồn tài liệu để làm bài tập và giáo viên có thể vào xem những giáo án miễn phí có liên quan đến nội dung trong cơ sở dữ liệu.

Sử dụng nguồn tài liệu này để trả lời các câu hỏi như:

  • Tôi có thể tìm ở đâu các quan điểm khác nhau về nghiên cứu tế bào gốc?
  • Tôi có thể tìm thấy ở đâu các báo cáo gần đây về tình trạng bạo lực băng đảng?
  • Tôi có thể tìm thấy ở đâu các bài viết có số liệu thống kê?
  • Làm thế nào để tôi tìm ra chủ đề chương trình, sự kiện đương thời cho nghiên cứu của mình?