Kanopy

Image
Kanopy

Kanopy là bộ sưu tập phim cho người xem phát ngay trên nền trực tuyến, nổi bật về những phim cổ điển, tài liệu và độc lập, tự động trả lại và không tính phí trả trễ. Để xem phim trên Kanopy, quý vị cần sử dụng vé.

Mỗi tháng, mỗi người chỉ có 20 vé xem phim, giới hạn này sẽ được đặt lại vào ngày đầu tiên mỗi tháng. Mỗi phim yêu cầu số vé khác nhau từ 0-5 vé, tùy thuộc vào nhà cung cấp phát nội dung. Để sử dụng vé xem phim, quý vị cần nhấn vào play (phát) phim đó và để phim phát ít nhất 5 giây. Nhiều phim trên Kanopy cho thời gian xem là 48 hoặc 72 giờ. Một khi quý vị bắt đầu xem những phim này, quý vị sẽ có phim phát đến khi thời gian kết thúc mà không phải sử dụng thêm vé.