All accessible services

Sign language interpreters and assistive listening devices

This listening system helps people hear better during library programs and events. It filters the sound to emphasize the voices and transmits it to a receiver you wear around your neck.

Khiếm thính và mất thính lực

Dịch vụ dành cho người mất thính lực và yếu thính giác

Accessible computers

All library locations include accessible computer stations including Jaws and ZoomText. Lapboards, large trackball mice and large keyboards can be requested from a staff person.

Sách điện tử Bookshare

Nếu quý vị có ngăn trở trong việc đọc sách, dịch vụ sách điện tử Bookshare có thể làm cho việc đọc sách dễ dàng hơn. Quý vị có thể thay đổi kinh nghiệm đọc của quý vị với sách dạng âm thanh, dạng âm thanh có chữ được tô sáng làm dấu khi đọc, hệ thống chữ nổi Braille, dạng chữ in lớn, và những định dạng khác. Sách điện tử Bookshare đọc được trên hầu hết các thiết bị.

Hỗ trợ trẻ chậm phát triển

Tìm hiểu những hỗ trợ giúp cho quý vị và gia đình được thoải mái nơi thư viện.

VRI (Video remote Interpretation)

Virtual Remote Interpretation (VRI) is a service that allows deaf patrons who use American Sign Language (ASL) access to remote interpretation. The library has live video sign language interpretation at Central, Gresham, Hillsdale and Rockwood libraries.

Động vật phục vụ

Thư viện Quận Multnomah chào đón động vật phục vụ trong thư viện. Theo định nghĩa của Đạo luật Người Khuyết tật Hoa Kỳ (Americans with Disabilities Act, ADA), động vật phục vụ là chó, hay trong một số trường hợp là ngựa giống nhỏ, đã được huấn luyện để làm việc hoặc thực hiện các nhiệm vụ cho người khuyết tật. Thú cưng, động vật đồng hành và hỗ trợ cảm xúc hoặc trị liệu không được vào thư viện.

All accessible services

All accessible and adaptable services at the library