Đặt giữ phòng họp

Vui lòng xem lại trang hướng dẫn quyền sử dụng phòng họp thư viện. Trang mạng còn có một danh sách các phòng họp chúng tôi cho sử dụng. Để biết thêm thông tin của mỗi địa điểm thư viện và phòng họp nơi đó, xin xem giờ và địa điểm.

Chúng tôi sẽ liên lạc quý vị sớm để báo tin có phòng họp theo yêu cầu đã đặt không. Vui lòng chờ ít nhất 48 tiếng để có câu trả lời. Nếu một yêu cầu trong vòng 72 giờ, vui lòng gọi thư viện vào giờ mở cửa.

Hoan nghênh quý vị gọi thư viện để kiểm xem tình trạng phòng họp có hay không, nhưng phòng họp chỉ được đặt giữ sau khi quý vị hoàn thành đơn yêu cầu này và nhận được câu trả lời chấp thuận từ nhân viên thư viện.

Xin cho chúng tôi biết quý vị là ai
Quý vị còn có một người khác để phụ liên lạc không?
Thông tin về cuộc họp
Chúng tôi có sẵn phòng dành cho các cuộc họp phục vụ mục đích giáo dục, văn hóa, cộng đồng hoặc giải trí.
Quý vị muốn đặt lịch cho một hoặc hai cuộc họp?
Yêu cầu về phòng, ngày và giờ

Ngày và giờ họp: Quý vị chỉ có thể đặt lịch cuộc họp trong giờ thư viện mở cửa. Xin đặt phòng họp tối đa trước một tháng kể từ hôm nay. Nếu yêu cầu đặt phòng trong vòng 72 giờ, vui lòng gọi thư viện vào giờ mở cửa để nhân viên biết việc quý vị đặt phòng họp. Các cuộc họp phải kết thúc ít nhất 15 phút trước giờ thư viện đóng cửa. 

 

Lưu ý: Không có thư viện nào mở cửa trước 10 giờ sáng trong tuần. Xin kiểm tra giờ và địa điểm để biết vào giờ quý vị cần phòng họp thư viện đó có mở cửa.

Lưu ý: Vui lòng chọn giờ am (sáng) hoặc pm (chiều) cho đúng.

Vui lòng đọc và đồng ý với các hướng dẫn sử dụng phòng họp thư viện

Tuyên bố về trách nhiệm: Với tư cách là người trưởng thành được ủy quyền đại diện cho tổ chức, tôi dùng biểu mẫu này ghi danh sử dụng phòng họp như được nêu bên trên. Tôi đã đọc các hướng dẫn sử dụng phòng họp thư viện và đồng ý sẽ nghiêm túc tuân theo những hướng dẫn đó. Nếu cuộc họp bị hủy, tôi đồng ý thông báo trước cho thư viện sớm nhất có thể.

Khi sử dụng phòng họp thư viện, tôi đồng ý với những điều sau:

Vui lòng đánh dấu từng ô để cho biết quý vị đồng ý.