Hỗ trợ trẻ chậm phát triển

Ảnh
Em bé đang nhìn sách đọc

Tìm hiểu những hỗ trợ giúp cho quý vị và gia đình được thoải mái nơi thư viện.

Bộ dụng cụ hỗ trợ tiện nghi cho trẻ chậm phát triển

Những dụng cụ để trợ giúp sự khác biệt trong xử lý giác quan hiện có tại tất cả các thư viện nơi khu vực dành cho trẻ em và chỉ sử dụng trong thư viện. Bộ này có những dụng cụ giúp tránh tiếng ồn chung quanh cùng những cản trở làm phân tâm khác, và để giúp bình tĩnh.

Giờ Đọc sách cho trẻ em chậm phát triển

Giờ đọc sách bằng tiếng Anh và dành cho độ tuổi mầm non. Chương trình này đặc biệt chào đón trẻ em và những gia đình đang tìm kiếm một trải nghiệm về thư viện cho phù hợp hơn và không nhiều người. Tìm hiểu địa điểm, ngày và thời gian có Sensory Storytime.