Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu và thiết bị trợ thính

Vui lòng điền mẫu yêu cầu sắp xếp thuận tiện hoặc liên lạc chúng tôi nếu quý vị cần có thông dịch ngôn ngữ ký hiệu cho một chương trình hoặc lớp học. Xin thông báo trước 2 ngày làm việc (Thứ Hai - Thứ Sáu) để chúng tôi phục vụ quý vị tốt hơn.

Hệ thống trợ thính

Hệ thống trợ thính giúp mọi người nghe tốt hơn trong các chương trình và sự kiện của thư viện. Hệ thống này lọc âm thanh để khuếch đại giọng nói và truyền tới bộ thu mà quý vị đeo trên cổ. Nếu thiết bị trợ thính của quý vị có công tắc t-switch, âm thanh có thể được truyền trực tiếp tới thiết bị trợ thính.

Ảnh
Assistive listening system