Bộ sưu tập

Bộ sưu tập của chúng tôi

Thư viện Quận Multnomah cung cấp nhiều tài liệu in ấn và kỹ thuật số để hỗ trợ nhu cầu thông tin, giáo dục và giải trí trong cộng đồng chúng ta. Bộ sưu tập phản ánh sự đa dạng về dân cư của quận nhà.

Để tạo ra và duy trì bộ sưu tập, thư viện xem xét các yếu tố sau:

  • nhu cầu
  • độ chính xác
  • tính khách quan
  • ý nghĩa đương đại hoặc lịch sử
  • sự đa dạng về quan điểm
  • sự xuất sắc trong nghệ thuật
  • phù hợp với định dạng được sử dụng thư viện

Thư viện Quận Multnomah có 19 địa điểm trong khu vực bao gồm Thư viện Central ở trung tâm thành phố Portland. Mỗi bộ sưu tập được tùy chỉnh để phù hợp với kích cỡ thư viện, lợi ích và khuôn khổ văn hóa của cộng đồng. Chúng tôi duy trì những bộ sưu tập cho một số ngôn ngữ, bao gồm tiếng Nga, Tây Ban Nha, Trung Quốc và tiếng Việt.

Tự do truy cập

Thư viện Quận Multnomah tuân thủ các nguyên tắc tự do trí tuệ, nghiêng về quyền tự do trong suy nghĩ và chống đối việc kiểm duyệt. Chúng tôi hỗ trợ quý vị quyền truy cập vào nhiều loại tài liệu ngay cả khi nội dung có thể gây tranh luận, không chính thống hoặc không được chấp nhận đối với người khác.

Người dùng thư viện ở mọi độ tuổi có thể truy cập nguyên bộ sưu tập. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh và người giám hộ giúp con em mình lựa chọn tài liệu phù hợp với giá trị, tiêu chuẩn mà gia đình tin tưởng. Nhân viên của chúng tôi có thể giúp tìm tài liệu thích hợp cho mỗi gia đình.

Duy trì bộ sưu tập

Để cung cấp bộ sưu tập chất lượng cao trong khuôn khổ có giới hạn, chúng tôi sẽ loại bỏ những thứ đã lỗi thời và cũ kỹ một cách thận trọng. Chúng tôi thay mới các tài liệu vẫn còn được yêu cầu. Một số sách và tài liệu khác trong bộ sưu tập của chúng tôi có giá trị lâu dài, đặc biệt là những sách mang ý nghĩa lịch sử địa phương. Chúng tôi sẽ sửa chữa và bảo quản những tài liệu này bất cứ khi nào có thể.

Gửi một đề nghị

Chúng tôi hoan nghênh việc đề nghị mua một tác phẩm mà quý vị muốn chúng tôi thêm vào bộ sưu tập. Chúng tôi đón nhận mỗi đề nghị dưới sự xem xét nghiêm túc. Để đáp ứng nhu cầu của khách sử dụng thư viện, chúng tôi cũng thường xuyên mượn tài liệu từ các thư viện khác với dịch vụ Mượn sách liên thư viện (Interlibrary Loan).

Bộ sưu tập của thư viện, cùng với nhiều dịch vụ của chúng tôi, giúp cho cộng đồng của chúng ta có thể học hỏi và sáng tạo.