Sách điện tử Bookshare

Image
Các cuốn sách màu xanh dương và cam xếp thành hình bán nguyệt như chiếc quạt, biểu tượng của dịch vụ Bookshare, một sáng kiến của tổ chức Benetech. Liên kết đến Bookshare.

Về dịch vụ này

Nếu quý vị có ngăn trở trong việc đọc sách, dịch vụ sách điện tử Bookshare có thể làm cho việc đọc sách dễ dàng hơn. Quý vị có thể thay đổi kinh nghiệm đọc của quý vị với sách dạng âm thanh, dạng âm thanh có chữ được tô sáng làm dấu khi đọc, hệ thống chữ nổi Braille, dạng chữ in lớn, và những định dạng khác. Sách điện tử Bookshare đọc được trên hầu hết các thiết bị.

Thư viện quận Multnomah hợp tác với thư viện điện tử Bookshare để cung cấp miễn phí cho những khách sử dụng có khuyết tật về thị lực, thể chất và khả năng đọc chữ in. Hiện  đang có sách điện tử bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Những người có thể sử dụng dịch vụ 

Quý vị có thể sử dụng dịch vụ này nếu quý vị là người lớn và có:

Khi quý vị ghi danh sử dụng, dịch vụ Bookshare sẽ xác định xem liệu quý vị có đủ điều kiện không. Khả năng đủ điều kiện có thể thay đổi. Khách với thẻ thư viện sử dụng có giới hạn thì không đủ điều kiện. 

Học sinh có thể sử dụng thông qua trường học.

Cách ghi danh

  1. Liên lạc chúng tôi và yêu cầu mã Bookshare của chúng tôi. Quý vị sẽ cần số thẻ thư viện của mình.
  2. Sử dụng một mã để ghi danh tài khoản Bookshare trên trang mạng của họ.

Quý vị có câu hỏi?

Vui lòng liên lạc trực tiếp với Bookshare về:

  • Khả năng đủ điều kiện
  • Ghi danh
  • Sử dụng dịch vụ

Vui lòng liên lạc chúng tôi về: