Mượn liên thư viện

Quản lý các yêu cầu hiện tại hoặc thực hiện một yêu cầu mới

Đăng nhập vào trang dịch vụ Mượn liên thư viện

Quý vị có thể mượn tài liệu không thuộc sở hữu của Thư viện quận Multnomah qua dịch vụ mượn liên thư viện. Hệ thống thư viện trên khắp Hoa Kỳ và Canada có thể cho mượn tài liệu từ bộ sưu tập của họ.

Vui lòng gửi mọi câu hỏi về dịch vụ mượn liên thư viện đến Thư viện quận Multnomah.

 1. Đi đến trang Ghi danh mượn liên thư viện (chỉ có bản tiếng Anh)
 2. Xem xét các thỏa thuận và nhấp vào “I agree” (Tôi đồng ý) để mở mẫu ghi danh. 
 3. Điền vào mẫu ghi danh và nhấp vào “Submit information” (Gửi thông tin)

 1. Đăng nhập vào tài khoản mượn liên thư viện của quý vị.
 2. Chọn dạng biểu mẫu phù hợp với loại tài liệu mượn.
 3. Quý vị sẽ được hướng đến WorldCat (cơ sở dữ liệu mở rộng về các bộ sưu tập thư viện trên thế giới) để có thể tìm kiếm tài liệu.
 4. Nếu không thể tìm thấy tài liệu trong WorldCat, quý vị có thể gửi yêu cầu bằng cách nhấp vào “Blank loan form” (biểu mẫu yêu cầu) và điền tất cả thông tin quý vị có về tài liệu đó. 
 5. Khi quý vị tìm thấy tài liệu mong muốn trong WorldCat, hãy nhấp vào đầu đề tài liệu để đi đến phần thông tin chi tiết.
 6. Nhấp vào nút “Request an Interlibrary Loan” (Yêu cầu tài liệu).
 7. Xem lại biểu mẫu yêu cầu mượn.
 8. Nhấp vào “Submit Request” (Gửi yêu cầu).

 1. Đăng nhập vào tài khoản mượn liên thư viện của quý vị.
 2. Tài liệu mượn khi đã đến văn phòng Mượn liên thư viện sẽ ở mục “Đang mượn”.
 3. Bài báo được giao qua phương thức điện tử sẽ ở mục “Available” (hiện đã có)
 4. Tài liệu chưa đến văn phòng Mượn liên thư viện sẽ ở mục “In process” (Đang tiến hành).
 5. Yêu cầu trước đó sẽ ở mục “Cancelled request” (Yêu cầu đã hủy) hoặc “Previous request” (Yêu cầu trước đó). Thông tin này được lưu giữ trong sáu tháng.

 1. Đăng nhập vào tài khoản mượn liên thư viện của quý vị.
 2. Vào mục “In process” để tìm đầu đề tài liệu quý vị muốn hủy.
 3. Nhấp vào “Cancel request”.

 1. Nhập số thẻ thư viện của quý vị trên màn hình đăng nhập mượn liên thư viện rồi nhấp vào “log in” (đăng nhập) để nhận gợi ý mật mã nếu có thiết lập.
 2. Đặt lại mật mã của quý vị qua email bằng cách nhấp vào Reset password (Đặt lại mật mã) hoặc gọi số 503.988.5123.

 1. Vui lòng nhận thẻ mới tại một địa điểm thư viện trong hệ thống.
 2. Sau khi quý vị nhận được thẻ mới, hãy tạo một tài khoản mới mượn liên thư viện bằng số thẻ mới của quý vị.
 3. Hãy gửi yêu cầu mượn liên thư viện bằng tài khoản mới.
 4. Nhân viên thư viện sẽ gộp hai tài khoản mượn liên thư viện thành một.

Câu hỏi thường gặp

Dịch vụ mượn liên thư viện dành cho những người sống hoặc đóng thuế bất động sản ở Quận Multnomah hoặc những người trả phí hàng năm cho dịch vụ thư viện. Tài liệu mượn liên thư viện chỉ có thể mượn ra bằng thẻ thư viện của người đã yêu cầu tài liệu đó.

Nhiều thư viện tính phí dịch vụ mượn liên thư viện cho việc vận chuyển, tài liệu, thời gian phục vụ của nhân viên và những chi phí khác. 

 • Trước tiên, chúng tôi sẽ hỏi mượn tài liệu từ những thư viện không tính phí. 
 • Thư viện quận Multnomah thanh toán $10 đầu tiên. 
 • Quý vị có thể ấn định một hạn mức cho số tiền quý vị sẵn sàng chi trả.

Các tài liệu quá hạn 30 ngày hoặc được trả lại ở tình trạng hư hỏng đáng kể sẽ phải chịu một khoản phí tối thiểu là $50. Khoản phí này sẽ tăng lên nếu chi phí cho tài liệu cao hơn.

Quý vị được phép gửi ba yêu cầu mượn để được tiến hành.

 • Một yêu cầu mượn được tiến hành tính từ thời điểm quý vị gửi yêu cầu trên nền trực tuyến cho đến khi tài liệu đó được trả lại cho văn phòng Mượn liên thư viện. 
 • Các bản sao chép hoặc bài báo được chụp lại ở định dạng PDF được tiến hành vào thời điểm chúng đến từ thư viện cho mượn. 
 • Có thể mất tối đa một tuần để tài liệu đã trả được cập nhật trong tài khoản My MCL của quý vị.
 • Các yêu cầu sẽ được xóa khỏi tài khoản của quý vị sau sáu tháng.
 • Khách sử dụng có tài liệu mượn liên thư viện đã trễ hạn có thể không được mượn liên thư viện thêm tài liệu khác.

Tài liệu từ những thư viện ở Hoa Kỳ hoặc Canada:

 • Sách in
 • Sách thu âm trên CD
 • Vi phim
 • Bản sao của các bài báo
 • Bản ghi hình (video) phim tài liệu và video hướng dẫn trên DVD hoặc BluRay 
 • Bản nhạc cho dàn nhạc hoặc hòa tấu

Thư viện không thể mượn:

 • Tài liệu hiện đã có trong bộ sưu tập của Thư viện quận Multnomah.
 • Tài liệu được xuất bản trong năm dương lịch hiện tại
 • Sách điện tử và sách thu âm cho tải về
 • Bản ghi âm nhạc, phần mềm, trò chơi điện tử hoặc bản ghi video phim truyện (DVD hoặc BluRay) ở bất kỳ định dạng nào
 • Sách được in trước năm 1800. Chúng tôi sẽ cố gắng mượn những tài liệu này ở dạng tái bản hoặc bản thu nhỏ nếu có.
 • Ấn phẩm định kỳ theo bộ. Chúng tôi có thể yêu cầu mượn bản sao của các sản phẩm sách báo cụ thể hoặc bản thu nhỏ.
 • Tài liệu lưu trữ như tác phẩm văn học gốc, ảnh gốc hoặc bộ sưu tập tài liệu với thể loại kết hợp
 • Tài liệu ở Châu Âu hoặc những khu vực khác trên thế giới

Thời gian tài liệu mượn liên thư viện được giao đến thư viện phụ thuộc vào loại tài liệu, thư viện cho mượn và phương thức giao tài liệu. 

Thời gian giao tài liệu đến thư viện ước tính thông thường:

 • Sách có thể là ba tuần hoặc lâu hơn.
 • Sách báo điện tử có thể từ 5 đến 10 ngày hoặc lâu hơn.
 • Báo gửi qua bưu điện có thể là hai tuần hoặc lâu hơn.

Một tài liệu có thể đang trên đường vận chuyển nhưng bị trì hoãn do điều kiện thời tiết xấu hoặc vấn đề giao hàng. Chúng tôi kiểm tra các yêu cầu được gửi đến cho chúng tôi và sẽ cố gắng mượn một bản từ thư viện khác khi thời gian đã quá 30 ngày.

 • Đối với hầu hết các tài liệu, quý vị sẽ nhận được thông báo đến lấy tài liệu đặt. 
 • Đối với báo điện tử, quý vị sẽ nhận được email. Quý vị có thể đăng nhập vào tài khoản mượn liên thư viện để xem tài liệu hiện đã có. 
 • Bản sao của các bài báo sẽ được gửi đến quý vị qua bưu điện. 
 • Chúng tôi sẽ gọi cho quý vị khi những tài liệu chỉ sử dụng trong thư viện hiện đã có.

Giấy tờ đặc biệt được đính kèm vào các tài liệu mượn liên thư viện, bao gồm một băng giấy có ghi ngày đến hạn trả lại. Vui lòng tiếp tục kẹp chung tất cả các giấy tờ với tài liệu.

 • Hầu hết thời gian mượn là khoảng ba tuần. Kiểm tra băng giấy kẹp trên tài liệu hoặc trong tài khoản My MCL của quý vị.
 • Ngày đến hạn trả có thể khác nhau vì thời gian là do thư viện cho mượn ấn định.
 • Thời gian mượn bắt đầu từ khi tài liệu được gửi đến thư viện của quý vị để đến lấy, không phải từ thời điểm tài liệu được quý vị mượn ra.
 • Tài liệu mượn liên thư viện không tự động được gia hạn như các tài liệu thuộc sở hữu Thư viện quận Multnomah.

Khách sử dụng phải trả lại các tài liệu mượn liên thư viện đã trễ hạn trước khi được phép mượn thêm tài liệu mượn liên thư viện.

Quý vị có thể yêu cầu gia hạn trong tài khoản mượn liên thư viện của mình hoặc bằng cách liên lạc chúng tôi

 • Quý vị có thể yêu cầu một lần gia hạn đối với một tài liệu, nhưng việc gia hạn không được bảo đảm.
 • Quý vị không thể gia hạn nếu băng giấy kẹp trên tài liệu có ghi chú rằng tài liệu không thể gia hạn được.
 • Tài liệu mượn liên thư viện đã trễ hạn không thể được gia hạn.

Việc yêu cầu mượn liên thư viện có thể không được thực hiện vì nhiều nguyên do. 

 • Ngay cả khi một thư viện được hiển thị trong Worldcat là đang sở hữu một đầu đề, thư viện này cũng không có nghĩa vụ cho mượn một đầu đề cụ thể. 
 • Worldcat có thể cho biết một thư viện sở hữu một đầu đề, nhưng có thể thư viện đã không còn bản tài liệu đó.
 • Một thư viện có thể tỏ ý cho mượn tài liệu nhưng sau đó thì không vì nhận thấy bản tài liệu quá dễ rách hoặc bị hư hỏng để cho mượn.

Chúng tôi có thể đề nghị quý vị thử yêu cầu tài liệu lần nữa sau đó nếu:

 • Đôi khi tất cả các bản của một đầu đề tài liệu hiện đã có người mượn.
 • Đôi khi thư viện có thể cho mượn tài liệu đang đóng cửa tạm thời. Trường hợp này thường xảy ra vào dịp hè với các thư viện trường đại học, cao đẳng. 
 • Các thư viện thường không cho mượn sách giáo khoa phiên bản hiện hành. Chúng tôi có thể tìm được một phiên bản cũ hơn.