Tìm hỗ trợ việc làm & nghề nghiệp theo định hướng cá nhân

Liên hệ nhân viên thư viện thông thạo giúp quý vị tìm kiếm công việc từng người một. Bắt đầu với tìm việc, tạo resume, là bản tóm tắt kỹ năng, kinh nghiệm và thành tựu cá nhân hoặc lá thư xin việc. Nghiên cứu hướng nghiệp và tìm tài liệu cộng đồng.

Xem chương trình sắp tới để biết thời gian và địa điểm có thể thực hiện được hoặc liên lạc chúng tôi

Ảnh
Một người lớn đang nằm sấp bụng trên gường đọc điện thoại cầm tay đa chức năng