Thông tin, tài liệu cộng đồng: danh sách liệt kê

Những danh sách này đã được hiệu chỉnh và kiểm duyệt bởi nhân viên thư viện chuyên quen thuộc với chủ đề.

Displaying 1 - 5 of 5

Career research and skill building

Resources and organizations to improve your skills, in multiple languages and for specific community groups.

Hiểu rõ Quyền của Người Lao động

Dù làm việc ở đâu, theo luật pháp quý vị đều có quyền với tư cách người lao động. Các nguồn thông tin sau có thể giúp quý vị tìm hiểu về quyền của bản thân và cách nhận trợ giúp nếu quý vị cho rằng quyền của mình đang bị xâm phạm.

Giúp đỡ việc làm cho thiếu niên

Thư viện có thể giúp bạn chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin việc. Bạn có thể gặp gỡ các chuyên gia trong cộng đồng, những người sẽ luyện tập phỏng vấn với bạn và đưa ra nhận xét.

Job search sites

Resources and organizations that fit your needs. The library can help you create a resume, assist in online job search, prepare for interviews and connect with community partners.

Voluntariado, prácticas profesionales, trabajo pagado y programas de verano para los estudiantes

Las vacaciones de verano traen grandes oportunidades para los estudiantes de secundaria y preparatoria, como programas para voluntarios, prácticas profesionales, trabajo pagado o programas de crédito escolar. Aquí ofrecemos una serie de información sobre estas oportunidades y otros recursos de actividades para disfrutar y aprovechar las vacaciones.