LinkedIn Learning for Libraries

Linkedln Learning for Libraries là một nền tảng học tập trực tuyến dành cho thư viện, với các khóa học về kinh doanh, phần mềm, kỹ thuật và các kỹ năng sáng tạo. Sử dụng nền tảng này để đạt được mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp. Mã định danh (Identification, ID) để truy cập ứng dụng trên thiết bị di động là "mcl".

Resource type