School Corps

Ảnh
Năm trẻ em và một người lớn nhoẽn cười thật tươi

Nhân viên School Corps của thư viện giúp học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 (K-12) thành công ở trường học và cải thiện kỹ năng đọc bằng cách tạo điều kiện dễdàng cho học sinh đến với tài liệu thư viện và hướng dẫn các em cách sử dụng các nguồn thông tin, tài liệu của thư viện công. 
 

Bộ sách

Tất cả mọi người đều có thể mượn bộ sách theo từng chủ đề. Bộ sách được chất đầy vào thùng (vì vậy được gọi Buckets of Books) bao gồm 24-30 cuốn sách có cùng chủ đề và một tập hướng dẫn cho giáo viên sử dụng. Mỗi bộ sách phù hợp cho một nhóm tuổi cụ thể.

Danh sách chuyên mục

Tìm kiếm danh sách chuyên mục (Booklist) với nhiều chủ đề phổ biến dành cho các nhóm tuổi cụ thể. Sử dụng danh sách chuyên mục sách này để đặt giữ những nhan đề đặc biệt.

School Corps phục vụ theo yêu cầu

Để sử dụng dịch vụ School Corps, quý vị phải là giáo viên hoặc nhân viên thư viện ở một trường học trong Quận Multnomah. Tất cả dịch vụ đều miễn phí. Thư viện ưu tiên phục vụ cho những trường học theo mô hình bình đẳng, là hợp nhất, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ, tình trạng nghèo và điểm kiểm tra. 

Hãy gửi cho School Corps một thông báo công việc để yêu cầu các dịch vụ sau. Phục vụ theo yêu cầu cần thời gian ba tuần chuẩn bị.

Bộ sưu tập sách (từ lớp mẫu giáo đến lớp 12)

Nếu không có Bộ sách hoặc danh sách chuyên mục theo chủ đề của quý vị, chúng tôi có thể gửi một bộ sưu tập theo chủ đề yêu cầu đến một thư viện lân cận để quý vị mượn.

Danh sách chuyên mục (từ mẫu giáo đến lớp 12)

Nhân viên School Corps có thể soạn một danh sách theo chủ đề quý vị đang giảng dạy.

Nguồn tài liệu điện tử

Chúng tôi soạn một danh sách về những trang mạng đáng tin cậy theo một chủ đề để giúp học sinh của quý vị nghiên cứu.

Thuyết trình trong lớp học

Chuyên viên ngành thư viện của School Corps có thể đến lớp học của quý vị. Hãy gửi cho chúng tôi một thông báo công việc để yêu cầu buổi thuyết trình. Nhân viên School Corps sẽ liên lạc quý vị để thảo luận về các nhu cầu bổ sung.

Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc School Corps theo địa chỉ lib.school.corps@multcolib.org  hoặc theo số 503.988.6004. 
 


Hội thảo nhà giáo dục

School Corps tổ chức hội thảo gặp trực tiếp và trên nền trực tuyến cho nhà giáo dục trong mùa Hè. Chúng tôi cũng có thể thuyết trình trong những cuộc họp khu vực và các ngày đang hoạt động. Nếu quý vị muốn chúng tôi thuyết trình hội thảo trong thời gian năm học, vui lòng liên lạc School Corps theo số 503.988.6004 hoặc địa chỉ lib.school.corps@multcolib.org.

Xin xem qua nguồn tài liệu được cung cấp trong những hội thảo gần đây nhất của chúng tôi:

Có hiệu lực với trường học và những chương trình khác phục vụ thiếu niên ở độ tuổi đi học trong Quận Multnomah.
 


Bản tin School Corps mỗi quý

Biết được tất cả cơ hội và nguồn thông tin, tài liệu tuyệt vời dành cho học sinh của quý vị, đồng thời có tin tức mới nhận về những cuốn sách mới nhất do các chuyên viên ngành thư viện phụ trách, dành riêng cho quý vị.

Thẻ thư viện nhà giáo

Thẻ thư viện nhà giáo cho phép người sử dụng mượn và gia hạn mượn tài liệu trong sáu tuần và đặt giữ cùng một lúc tối đa 40 tài liệu đợi tiến hành. Thẻ thư viện nhà giáo tách biệt với thẻ thư viện cá nhân của nhà giáo dục.