Bộ sách của School Corps

Bộ sách là gì?

Bộ sách được thư viện chất đầy vào thùng (vì vậy được gọi Buckets of Books) bao gồm lên đến 30 cuốn sách có cùng chủ đề và một tập hướng dẫn cho giáo viên sử dụng. Những bộ sách này có thể mượn ra theo quá trình mượn sách thông thường. Để đặt giữ một bộ sách, hãy nhấn vào đường liên kết chủ đề từ danh sách bên dưới. Sau đó, nhấn vào nút "Place hold" (Đặt giữ) và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Nếu không có Bộ sách theo chủ đề của quý vị hoặc vì các bộ sách đã được mượn hết, hãy xem trang danh sách chuyên mục.
 

Dành cho nhà giáo dục

Quý vị cần một thùng sách với chủ đề khác? Nếu quý vị dạy ở một trường học trong Quận Multnomah, School Corps có thể soạn riêng một bộ sách cho quý vị. Để yêu cầu một bộ sưu tập theo yêu cầu, vào trang mạng Thông báo công việc. Dịch vụ này cần ba tuần chuẩn bị.

Chính sách mượn tài liệu

  • Người mượn bộ sách chịu trách nhiệm tuân theo các chính sách tương tự như những người sử dụng khác.
  • Tài khoản thư viện nhà giáo dục có thể mượn bộ sách trong sáu tuần hoặc tài khoản thư viện cá nhân có thể mượn trong ba tuần.
  • Người mượn chịu trách nhiệm trả đủ tất cả các tài liệu trong bộ sách. (Tài liệu được liệt kê trong tập hướng dẫn dành cho giáo viên).

Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc School Corps theo địa chỉ lib.school.corps@multco.us hoặc theo số 503.988.6004.