Libby

Image
Libby icon

Libby là bộ sưu tập sách điện tử, sách thu âm và tạp chí được thư viện cung cấp.

Tải xuống sách điện tử, sách thu âm và tạp chí về máy tính, thiết bị đọc sách (bao gồm Kindle) hoặc thiết bị di động của quý vị bằng cách sử dụng ứng dụng Libby. Bạn đọc cũng có thể tìm kiếm sách điện tử trực tuyến thông qua OverDrive READ. Phát trực tuyến sách thu âm thông qua OverDrive Listen. Không phải thiết bị hoặc máy tính nào cũng tương thích với OverDrive.

Nếu quý vị gặp khó khăn khi sử dụng Libby, vui lòng liên lạc với chúng tôi.