EBook Central from ProQuest

Image
e logo

Trung tâm sách điện tử ProQuest. Tìm sách điện tử bằng từ khóa, nhà xuất bản, hoặc tác giả. Nghiên cứu dễ dàng bất kỳ một phần nào của quyển sách bằng cách chọn theo chương sách hoặc lật trang. Tô màu làm nổi chữ, viết ghi chú, in trang sách, và nhiều công cụ khác — truy cập sách ngôn ngữ Tây Ban Nha và đọc trực tiếp sách điện tử người lớn.