Thông tin dành cho phụ huynh và nhà giáo dục

Library Connect (Nối kết với thư viện) là gì?

Chương trình Library Connect cung cấp tài khoản sử dụng Thư viện Quận Multnomah miễn phí cho học sinh, sử dụng số ID học sinh làm thẻ thư viện. Tài khoản Library Connect cho phép sử dụng các tài liệu in ấn và tài liệu kỹ thuật số. Học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 trong những học khu sau đây được ghi danh tự động.

Centennial (mã học khu 28)
David Douglas (mã học khu 40) 
Gresham-Barlow (mã học khu 10)
Parkrose (mã học khu 03)
Portland (mã học khu 01)
Reynolds (mã học khu 07)

Thư viện Quận Multnomah hân hạnh xác lập đối tác với các học khu trường công lập để tăng thêm quyền sử dụng và tính công bằng cho tất cả các em học sinh đồng thời truyền cảm hứng về học tập lâu dài suốt đời.
 

Học sinh có quyền sử dụng gì?

Học sinh có tài khoản Library Connect được sử dụng tất cả tài liệu của Thư viện Quận Multnomah.

Học sinh có thể:

  • mượn tài liệu tại mọi địa điểm Thư viện Quận Multnomah
  • tải về sách điện tử và sách thu âm
  • sử dụng tài liệu như Bách khoa toàn thư thế giới, Địa lý quốc gia và Quan điểm đối lập
  • vào Live Homework Help, một chương trình trực tuyến trợ giúp làm bài tập để học hỏi với trợ viên dạy kèm
  • phát trực tuyến phim và âm nhạc
  • và nhiều dịch vụ khác nữa
     

Library Connect hoạt động thế nào?

Tài khoản Library Connect được tạo tự động. Số Library Connect của con quý vị là mã học khu cộng với số ID học sinh. 

Mật mã mặc định cho tài khoản mới Library Connect là ngày sinh của con quý vị (theo định dạng MMDDYYYY, 2 chữ số tháng 2 chữ số ngày 4 chữ số năm không khoảng trống). Thư viện khuyến khích học sinh đổi mật mã.
 

Nếu con tôi đã có thẻ thư viện thì sao?

Nếu con em học sinh của quý vị đã có thẻ thư viện, số Library Connect đã được thêm vào tài khoản thư viện của các em. Một trong hai số đều có thể dùng để truy cập tài liệu trên mạng hoặc mượn tài liệu. Mật mã và email của tài khoản hiện tại không thay đổi.
 

Có phải trả phí không?

Library Connect miễn phí và không phạt tiền trễ hạn. Không bao giờ tính phí với tài liệu kỹ thuật số.

Xin liên lạc thư viện nếu tài liệu bị mất, hoặc nếu tiền phí ngăn cản quý vị sử dụng thư viện. Chúng tôi có thể giúp!

Khi sách của Thư viện Quận Multnomah được trả bên nhà trường, việc lấy những cuốn sách đó ra khỏi tài khoản của con em học sinh có thể bị trì hoãn. Nếu quý vị đã trả sách nhưng chúng vẫn còn trong tài khoản mượn, vui lòng liên lạc chúng tôi.
 

Tôi có thể biết con tôi đang mượn những gì không?

Thư viện Quận Multnomah coi trọng sự riêng tư của tất cả người sử dụng thư viện. Chúng tôi khuyến khích quý vị nói chuyện với con em về việc các em sử dụng thẻ thế nào. Nếu quý vị muốn biết con em quý vị đã mượn những gì trên tài khoản, quý vị có thể đăng nhập bằng số và mật mã của các em. 

Nếu quý vị cần nhân viên thư viện giúp đỡ, vui lòng cho biết số ID của học sinh khi quý vị liên lạc chúng tôi.
 

Học sinh và giáo viên sẽ được hướng dẫn cách sử dụng Library Connect và tài liệu thư viện không? 

Chuyên viên ngành thư viện thuộc Thư viện Quận Multnomah cung cấp các buổi giới thiệu với giáo viên, học sinh và giúp khám phá tài liệu thư viện ngay trong lớp học. Xin xem qua các đoạn phim ngắn giới thiệu về cách sử dụng Library Connect và tài liệu thư viện.

Nếu quý vị là một giáo viên quan tâm đến việc sắp xếp một chuyến thăm lớp học từ xa hoặc trực tiếp hoặc thảo luận các lựa chọn khác, vui lòng gửi email đến libraryconnect@multcolib.org. Nhiều tài liệu giáo dục cũng có sẵn trên trang mạng School Corps.
 

Tôi là phụ huynh / nhà giáo dục. Tôi có thể ghi danh làm thẻ thư viện không?

Cư dân Quận Multnomah có thể ghi danh trực tuyến hoặc ghé qua một địa điểm Thư viện Quận Multnomah để làm thẻ thư viện.

Nếu quý vị là một nhà giáo dục và sống hoặc giảng dạy tại Quận Multnomah, quý vị có thể ghi danh loại thẻ thư viện nhà giáo, tách biệt với thẻ thư viện cá nhân của quý vị.
 

Nếu tôi không muốn con tôi tham gia thì sao?

Phụ huynh nên liên lạc với trường học để chọn không tham gia.

Những học sinh quyết định không tham gia sẽ không có quyền sử dụng cùng bài học và tài liệu giống các bạn cùng lớp, trừ khi các em có thẻ Thư viện Quận Multnomah, biết số thẻ và mật mã đầy đủ.
 

Tôi có thể liên lạc ai nếu tôi có câu hỏi khác?

Vui lòng gửi câu hỏi của quý vị qua email. Chúng tôi rất vui được lắng nghe quý vị. 


 

Được thực hiện do quà tặng gửi đến The Library Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận địa phương, nhằm củng cố hướng lãnh đạo, cải tiến phát triển thư viện và nối kết với các nhà hỗ trợ tư nhân.