Gale in Context: Middle School

Nguồn tài liệu này dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nội dung dựa trên tiêu chuẩn chương trình học quốc gia về các lĩnh vực môn học chính, như là lịch sử, văn học, khoa học và nghiên cứu xã hội.

Học sinh có thể tìm thấy:

  • Tài liệu chính gốc, các vở kịch, thơ, nội dung đa phương tiện bao gồm đoạn video và âm thanh và hàng ngàn lá cờ, bản đồ, con dấu/ huy hiệu/ biểu tượng và ảnh
  • Tiểu sử, tóm tắt cốt truyện và các bài phê bình văn học
  • Gợi ý cấp độ nội dung từ cơ bản, trung cấp và nâng cao nhằm giúp bạn đọc lựa chọn nội dung phù hợp với khả năng của mình
  • Research Tools and Research Guide (Công cụ và Hướng dẫn nghiên cứu) nhằm liên kết kỹ năng đọc hiểu thông tin và việc sử dụng nguồn tài liệu này
  • Câu hỏi hướng dẫn học tập nhằm nâng cao mức độ thông hiểu