Chính sách phòng thí nghiệm máy tính

Mục đích của phòng thí nghiệm máy tính

Để hỗ trợ việc học tập suốt đời, phòng thí nghiệm máy tính của Thư viện Hạt Multnomah cung cấp truy cập máy tính để:

 • sử dụng tài nguyên mạng thư viện
 • thực hành xử lý văn bản, bảng tính, thuyết trình hay phần mềm liên quan khác
 • làm việc về các dự án như viết báo cáo, thư và sơ yếu lý lịch; tạo các bài thuyết trình và bảng tính; và thiết kế và đăng tải các trang web
 • thực hành các kỹ năng học tại lớp học máy tính miễn phí của thư viện

Phòng thí nghiệm máy tính cung cấp:

 • lớp học máy tính về kỹ năng máy tính cơ bản và tài nguyên thư viện
 • môt loạt các hỗ trợ tự học
 • giờ lên lịch thường xuyên để làm việc về dự án
 • trợ lý tình nguyện viên có sẵn để giải đáp các thắc mắc hoặc hướng dẫn khách hàng đến các nguồn.

Quy định sử dụng phòng thí nghiệm máy tính

 1. Cần có một thẻ Thư viện Hạt Multnomah hoặc căn cước khác để sử dụng phòng thí nghiệm.
 2. Thiết bị phòng thí nghiệm chỉ có thể được sử dụng khi một nhân viên thư viện hoặc tình nguyện viên có mặt.
 3. Thời gian dùng máy tính phòng thí nghiệm có thể bị hạn chế để đảm bảo tối đa số thành viên có thể truy cập phòng thí nghiệm. Trò chơi, chat, và sử dụng internet để giải trí cũng có thể bị hạn chế.
 4. Chỉ có thể sử dụng phần mềm có trên máy tính phòng thí nghiệm. Xin không tải về hay cài đặt phần mềm vào máy.
 5. Không quá hai người có thể sử dụng máy tính phòng thí nghiệm cùng một lúc.

Giúp đỡ với máy tính

Một nhân viên hoặc tình nguyện viên có sẵn để giải đáp các thắc mắc. Họ được chuẩn bị để cung cấp hỗ trợ một đối một cho tất cả các thành viên sử dụng phòng thí nghiệm.

Xin tham khảo chính sách Hành vi trong thư việnSử dụng hợp lý internet.